Hardenberg

Zuipketen: gezellig of illegaal?

Door de redactie

Zuipketen zijn particuliere ontmoetingsplekken waar pubers met elkaar drinken en feesten. De overheid en ook sommige ouders zijn niet blij met deze hangplekken. Zuipketen komen regelmatig in het nieuws vanwege het overmatige alcoholgebruik van de bezoekers.

Particuliere drankhokken

Zuipketen, ook wel drankhokken genoemd, zijn populair bij jongeren van 13 tot 23 jaar. Deze hangplekken worden soms gecreëerd door ouders. Ze stellen bijvoorbeeld hun zolder, caravan of schuur beschikbaar, zodat hun kind op eigen terrein vrienden kan ontmoeten. Pubers kunnen ook zelf een plek kiezen om samen te komen. Omdat op deze plekken vaak weinig toezicht is, kan veilig uitgaan niet gegarandeerd worden.

Vooral in de noordelijke en oostelijk provincies van Nederland zijn zuipketen populair. Maar ook in andere gebieden, zoals bijvoorbeeld het Westland, zijn veel zuipketen te vinden. In 2013 waren er totaal zo'n 1500 zuipketen in Nederland. De media suggereren dat dit aantal is toegenomen sinds alcohol onder de 18 jaar verboden is. Maar hier zijn geen officiële cijfers over bekend.

Slecht imago

Zuipketen komen met regelmaat in het nieuws vanwege het overmatige alcoholgebruik van de jongeren die deze plekken bezoeken. Ook door tieners onder de 18 jaar. Sommige pubers en ouders ontkennen dat er teveel gedronken wordt. Volgens hen gaat het niet om het drinken, maar om de gezelligheid. Toch wordt er in de meeste keten alcohol verkocht. Dit is wettelijk verboden, omdat alcohol alleen verkocht mag worden op locaties die onder de drank- en horecawet vallen. Er wordt een dubbel strafbaar feit gepleegd wanneer alcoholische dranken wordt verkocht aan tieners onder de 18 jaar.

De overheid vindt het zorgelijk dat pubers in zuipketen illegaal alcohol kunnen drinken. Volgens hen is er vaak weinig toezicht waardoor vechtpartijen en geluidsoverlast kan ontstaan. Ook wordt er vaak geen rekening gehouden met de brandveiligheid. Vooral de VVD ziet graag dat er een verbod komt op zuipketen komt. VVD Tweede Kamerlid Arno Rutte geeft aan dat er geen controle is op hygiëne en leeftijd. Jongeren kunnen vaak compleet hun eigen gang gaan. Hij vindt het bezwaarlijk dat gemeenten weet hebben van deze illegale zuipketen, maar ze niet ontruimen.

Dilemma

Voor ouders kunnen zuipketen een lastige dilemma vormen. Moeten ze hun kind de vrijheid geven of het bezoek aan zuipketen verbieden? Wanneer ouders wel toestemming geven is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Mag het kind alcoholische dranken nuttigen? Hoeveel precies? En zijn mixdranken ook toegestaan? Wanneer een keet met de auto bezocht wordt, spelen nog meer zaken een rol. Bijvoorbeeld het kiezen van een BOB en een goede autoverzekering. Jongeren veroorzaken statistisch gezien meer ongelukken. Een goede verzekering is dus geen overbodige luxe. Een autoverzekering vergelijken is belangrijk, omdat de voorwaarden kunnen verschillen. Maar is er drank in het spel? Dan wordt schade niet gedekt.

Om meer grip op de situatie te hebben kunnen ouders een zuipkeet eerst zelf controleren. Bijvoorbeeld door langs te gaan of contact op te nemen met de eigenaar. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld een goede ventilatie, brandveiligheid en voldoende toezicht van volwassenen. Ook is het goed om te checken hoe oud de bezoekers van de keet zijn en of er geen drank onderling wordt doorverkocht. Ouders kunnen zo een meer overwogen besluit over het dilemma zuipketen.