Hardenberg

Zorgt u voor iemand?

Door de redactie

Er zijn dit jaar nog drie koffieochtenden voor mantelzorgers en de hulpvrager. Deze ochtenden zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur.

De data zijn als volgt: Donderdag 17 september bij Het Stoetenslagh Elfdewijk 42 Rheezerveen; donderdag 15 oktober De Rheezerkamer, Rheerzerbrink 5 Rheeze; Donderdag 19 november Vogelpark de Lorkeershoeve Kerkdijk 26 in Lutten.

Aanmelding is wel noodzakelijk. Dit kan via Anita Norden a.norden@carinova.nl of 06- 23057541of bij Rinie van de Hoek via r.vandehoek@carinova.nl 06-30732933

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer