Hardenberg

Zorghoeve mag uitbreiden

Door de redactie

Zorghoeve Eregast in De Krim mag groeien naar zeven woon-zorgplaatsen, naast de dagbesteding. Het bestemmingsplan wordt herzien zodat het perceel een maatschappelijke bestemming krijgt.

Zorghoeve Eregast is klein begonnen, waardoor de zorgactiviteiten konden worden beschouwd als ondergeschikt aan het wonen. Dat was mogelijk binnen de bestemming 'wonen'. Het bedrijf is in de loop van de jaren echter gegroeid. Er woont nu een aantal volwassenen onder begeleiding en nu willen de eigenaren uitbreiden naar zeven (onzelfstandige) woon-zorgplaatsen. Daarnaast biedt men dagbesteding voor circa zes personen per dag. De eigenaren zijn ook woonachtig in het hoofdgebouw, de zorg wordt verleend door externe partijen.

Door de groei kunnen de bedrijfsactiviteiten niet meer worden beschouwd als ondergeschikt aan het wonen en niet meer als nevenactiviteit. Het huidige gebruik is daarmee in strijd met de bestemming. Omdat het een bijzondere doelgroep betreft (wonen met 24-uurs AWBZ-begeleiding) kan de bestaande instelling worden gelegaliseerd door het perceel een maatschappelijke bestemming te geven. Wel moeten de eigenaren maatregelen nemen om de ruimtelijke kwaliteit op het erf te verbeteren. Aan die eis wordt voldaan door onder meer een zitgelegenheid voor fietsers en wandelaars te creëren, een nieuwe haag te planten en een kunstwerk te plaatsen dat is gemaakt door de bewoners van Eregast.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt binnenkort zes weken lang ter inzage.