Hardenberg

Zorgen om problematiek kanaal Almelo-De Haandrik

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Twenterand laat in een brief aan de gemeenteraad de stand van zaken rondom de problematiek rond het kanaal Almelo-De Haandrik weten.

Tijdens een informatie avond vorig jaar september werd duidelijk dat er veel inwoners zijn aan en nabij het kanaal Almelo- De Haandrik die zich zorgen maken over de gevolgen van de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd aan het kanaal, nabij hun woningen. Het gaat om 62 schadegevallen aan woningen in Geerdijk, Hardenberg, Vroomshoop, Daarlerveen en Beerzerveld. Naar aanleiding van deze problematiek zijn er een aantal acties in gang gezet. Er is een onderzoek gaande door Deltares naar de oorzaken van de problemen. Verder wordt de bouwtechnische staat van enkele woningen, waar scheurvorming is opgetreden nauwlettend in de gaten gehouden en is onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand van de damwanden langs het kanaal.

Uit de brief blijkt dat voor enkele woningen ondertussen geldt dat de bouwtechnische staat steeds verder achteruitgaat. Daarom wordt voor een tweetal woningen een alternatief gezocht. Ook volgen er her inspecties bij panden, om de staat te monitoren en waar nodig actie te ondernemen. B en W laten weten daarbij 'nauw betrokken' te zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat een tweetal locaties binnen Twenterand de toestand van de damwanden langs het kanaal zorgwekkend is. Het gaat om één locatie ter hoogte van Vriezenveen (Daarlerveenseweg) en één locatie ter hoogte van Vroomshoop (Hoofdstraat) De provincie is al begonnen met de voorbereidingen. De werkzaamheden in Vriezenveen zullen nu starten met circa zeven weken en in Vroomshoop rond de bouwvak. De eigenaren en aanwonenden zullen door de Provincie in afstemming met de gemeente, vooraf goed worden geïnformeerd. Ook PvdA en GroenLinks hebben afgelopen week schriftelijke vragen over de situatie Kanaal Almelo- De Haandrik gesteld.