Hardenberg

Zorgen om Lachgas

Door de redactie

De ChristenUnie in de gemeente Hardenberg laat weten dat zij zich zorgen maken om het gebruik van Lachgas

In een brief aan het college van B en W van de gemeente Hardenberg laten zij het volgende weten. In september 2018 werd er een artikel in de Stentor gepubliceerd waarin te lezen was, dat de politie van de gemeente Hardenberg de hulp van horeca inroept met betrekking tot de toename in gebruik van lachgas. In dit artikel was ook te lezen dat de gemeente zich bewust is van de toename van het gebruik en dat ze onderzoeken hoe dit te reguleren is. Uit de pers van oktober 2019 verneemt de ChristenUnie dat in de gemeente Arnhem een verbod op lachgas is ingevoerd, en dat verschillende gemeenten, zoals gemeente Twenterand, actief zijn met het invoeren van eenzelfde soort verbod op basis van de wet milieubeheer. De ChristenUnie wil graag van het college van B en W van de gemeente Hardenberg weten of het zij bekend is met de mogelijkheid om de verkoop van lachgas te verbieden op gemeentelijk niveau? En of het college kan aangeven welke stappen zij onderneemt of overweegt in het kader van mens en gezondheid om de risico's van het gebruik van lachgas te voorkomen in de gemeente Hardenberg.