Twenterand

Zorgen om het gebruik van glyfosaat

Door de redactie

PvdA en GroenLInks Twenterand laten in een brief aan het college van B en W van gemeente Twenterand weten dat ze zich zorgen maken om het gebruik van Glyfosaat in de gemeente Twenterand.

Op 27 april 2018 is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer met een verzoek met een verbod op het gebruik van glyfosaat op alle toepassingen die geen relatie hebben met bestrijding van organismen en slechts landbouwkundig gemak dienen. Hiermee wordt onder andere bedoeld het spuiten van grasland.

PvdA en GroenLinks Twenterand zien op verschillende plaatsen akkerlanden, maar ook graslanden die doodgespoten zijn. Dit neemt nog meer toe dichtbij natuurgebieden. Aan de Locatie Paterswal/Veenmuseum waar de gemeente zelf actief biodiversiteit en kruidenrijk grasveld promoot wordt zelfs grasland dood gespoten. PvdA Groenlinks vraag of het college hiervan op de hoogte is. En of het college bereid is in overleg te gaan met LTO om afspraken te maken om te komen tot een overeenstemming rondom de problematiek van gebruik van glyfosaat. Ook zijn ze benieuwd of het college samen met LTO en natuurorganisatie het ingezette beleid van dioversiteit en in het bijzonder kruidenrijk graslanden en bermen verder te stimuleren.