Hardenberg

Zonnepark Lutten levert energie aan het net

Door de redactie

Op maandag 16 maart heeft netwerkbeheerder Enexis met het inlussen op het middenspanningsnet de laatste hand gelegd aan de bouw van het zonnepark in Lutten. Voorzitter Gerwin Veltink stelde via een druk op de knop van de schakelkast het zonnepark in werking.

Een gezamenlijke inspanning van de drie betrokken Plaatselijk Belangen uit Oud Lutten, Keiendorp en Lutten heeft na vier jaar geresulteerd in niet alleen een productiefaciliteit voor schone, hernieuwbare energie, maar ook een inkomstenbron voor de lokale deelnemers en de directe omgeving van het park. De drie Plaatselijk Belangen werken samen onder de naam 'Lutten Leef' en heeft vanuit die samenwerking de energiecoöperatie 'Lutten Levert' opgericht, welke op haar beurt nu 89 leden telt uit de voornoemde plaatsen plus Slagharen, De Krim, Ane, Collendoorn en Dedemsvaart. De energiecoöperatie is volledig eigenaar van het nieuwe zonnepark.

Coronavirus

Een officiële opening stond gepland voor 18 april maar hier gooide de corona-crisis roet in het eten. Omdat het aantal genodigden ruim boven het getal van honderd uitkomt valt het onder het overheidsverbod van samenkomsten en hoewel dit voorlopig geldt tot eind maart wil het Bestuur van de energiecoöperatie voor de organisatie hiervan geen risico lopen en is het voorlopig uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Spannend

Het werd nog wel even spannend of het zou lukken om het park voor 1 april aangesloten te krijgen. Bij de bouw zijn veel verschillende partijen betrokken, welke weer van elkaar afhankelijk zijn om een bepaald onderdeel gereed te krijgen. Een hapering in deze keten van werkzaamheden kan grote gevolgen hebben voor het tijdschema. Een kleine kern van technische mensen binnen de energiecoöperatie, waaronder vader en zoon Tonny en Sander Scholten en voorzitter Gerwin Veltink wisten de problemen in een vroeg stadium te herkennen en ondervangen, waardoor het schema geen gevaar liep. Gereedkomen van het park na 1 april zou gevoelige, financiële consequenties hebben gehad.

Lokaal voordeel in meerdere opzichten

Als hoofdaannemer van het park is het gros van de specialistische werkzaamheden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Zonnestroom Nederland. Terreinwerkzaamheden, hekwerk, beplanting, etc. zijn echter disciplines die prima uitgevoerd kunnen worden door lokale bedrijven en dat is dan ook bij dit park gebeurd, geheel in lijn met een stukje gedachtengoed van het Plaatselijk Belang. Daarnaast 'verbind" het park mensen onderling, draagt het bij tot een genuanceerdere discussie over de energietransitie en kunnen vanuit het zonnepark weer andere maatschappelijke activiteiten ontwikkeld worden. Daarmee is het zonnepark in Lutten een duidelijke verrijking van het dorp.

In het park staan nu 5956 panelen opgesteld met een vermogen van 1.995.260 Wattpiek. Dit vermogen moet dan zo´n 1.795.000 kWh per jaar aan stroom genereren. Genoeg voor ruim 500 huishoudens. Het zonnepark in Lutten bestaat in feite uit twee fysiek gescheiden parken, namelijk een park wat gebruik maakt van de postcoderoosregeling (PCR) en een park wat gebruik maakt van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De participanten hebben een investering gedaan in beide parken en hebben hierdoor recht op beide subsidieregelingen hetgeen een erg interessant rendement geeft. De vergunning voor het park is voor 25 jaar afgegeven. De opgewekte stroom wordt verkocht door energieleverancier 'Energie VanOns'. Ook dit is een coöperatie, maar dan een van ruim honderd lokale energiecoöperaties uit voornamelijk het noorden van het land. De energie wordt voor sterk concurrerende prijzen verkocht aan lokale afnemers en ook hier wordt verdienste geherinvesteerd in de lokale economie.