Hardenberg

Zonnepark De Krim stap dichterbij

Door de redactie

Het plan voor een zonnepark aan de Fabriekswijk in De Krim is een stap dichter bij realisering gekomen. De ontwerp-omgevingsvergunning die de aanleg van het park mogelijk moet maken ligt binnenkort ter inzage.

Aan de ontwikkeling van het zonnepark heeft de gemeenteraad al in december 2018 in principe medewerking toegezegd. Destijds ging het om een park met een oppervlak van 2,4 hectare. Inmiddels heeft de grondeigenaar de samenwerking met de toenmalige aanvrager beëindigd en samenwerking gezocht met Pure Energie. Die wil de locatie vergroten tot circa vijf hectare, waardoor het een capaciteit krijgt van 3,5 megaWatt, voldoende om zo'n 1.100 huishoudens van stroom te voorzien. Het college zegde daaraan eind vorig jaar medewerking toe.

Bijdrage voor MFA

Om het zonnepark te mogen aanleggen moet de initiatiefnemer aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het plan maatschappelijke meerwaarde bieden aan de gemeenschap. Dat biedt Pure Energie in de vorm van een omgevingsfonds waarin een deel van de opbrengst van het park wordt gestort en dat te beschikking komt van Plaatselijk Belang De Krim. Dat mag daardoor vijftien jaar lang rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 1.350 euro, maar kan het hele bedrag ook in één keer uitgekeerd krijgen direct na realisatie van het park. Vanwege de plannen met de Multifunctionele Accommodatie (MFA) heeft PB een voorkeur voor de tweede optie. Daardoor ontvangt PB straks een eenmalige bijdrage van 21.500 euro ten behoeve van het MFA.

Verder gaat Pure Energie op verzoek rondleidingen geven aan omwonenden, belangenorganisaties en schoolkinderen. Ook wordt zoveel mogelijk geprobeerd om lokale bedrijven in te zetten voor aanleg en onderhoud en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt erbij te betrekken. PB De Krim heeft alle inwoners middels een informatiebrief op de hoogte gesteld van het zonneveld. Voor meer informatie kunnen zij ook terecht op www.zonneparkonderons.nl.