Twenterand

Zes avonden bidden langs het kanaal

Door de redactie

Vier protestantse kerken en een rooms katholieke kerk langs het kanaal Almelo – De Haandrik waren van 20 tot en met 25 januari een avond open. Ruim 250 deelnemers hebben ze mogen begroeten tijdens de avonden 'bidden langs het kanaal'.

Christenen die in de Week van Gebed bidden voor eenheid. Eenheid geeft saamhorigheid en dat mochten we ervaren! De startdienst, met veel deelnemers, was op zondag 20 januari in Daarlerveen en we sloten 'bidden langs het kanaal' op vrijdag af in Vriezenveen. Daartussen was er een avond in Geerdijk, Beerzerveld, Vroomshoop en weer Daarlerveen. Naast gebed was er samenzang, Bijbellezing en iedere avond had een ander thema en een andere invulling dat afkomstig was van christenen uit Indonesië. Zo stond de startdienst in Daarlerveen in het teken van 'Geloof en Recht', n.a.v. Deuteronomium 16:10-20 en Lucas 5:1-11 en konden we kijken naar Pearl Jozefzoon met het lied 'Licht aan'. Ook waren ze via Trans World Radio in beeld en geluid verbonden met Wiva uit Indonesië, die vertelde hoe hij christen is geworden en zijn leven is veranderd. In de Geerdijk begroeten ze elkaar met vrede en was er een zangkoor aanwezig. In Beerzerveld schreven ze gebedspunten op en begeleide de jeugdouderling hen op het keyboard. In Vroomshoop was er een echtpaar die ons muzikale ondersteuning gaf en stonden ze stil bij het thema 'Wees tevreden'. In Daarlerveen waren ze, via Open Doors, verbonden met vervolgde christenen in Indonesië en er was muzikale ondersteuning van een jong gemeentelid. Een gelegenheidsband was in Vriezenveen aanwezig om de samenzang te begeleiden en kende de avond weer een totaal andere invulling, met als thema Zorg goed voor de aarde. Ook na de Week van Gebed bent u / ben jij van harte welkom in één van de deelnemende kerken. Op zondag 3 maart halen ze avonddienst met een bijzonder karakter in De Schoof herinneringen op bij een kolenvuur. Weet u welkom.