Ommen

Zeer geslaagde jubileum excursie

Door de redactie

Donderdag 15 augustus heeft ANV De Ommer Marke ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum, een zeer geslaagde excursie langs enige van haar oudere en nieuwere projecten georganiseerd. Vanuit 'Den Woesten Hoeve' van Wim van der Heide, een van de oprichters van ANV De Ommer Marke, werden de genodigde leden donateurs en oud-bestuurders per huifkar rondgereden. Via een aantrekkelijke route kon er terug gewandeld worden, waar velen gebruik van maakten.

Onderweg waren kruidenrijke randen, oude en jonge aanplant, een schuilhut, een deelnemer aan 'de Boer als Gastheer', een poel en het Varsenerveld (waar via De Ommer Marke een pachtcontract voor begrazing op is gekomen) te zien.

De excursie werd afgesloten met een barbecue.

ANV De Ommer Marke is in 1994 opgericht en richt zich op het bevorderen van een vitaal platteland met daarin een gezonde landbouw. In de beginjaren heeft zij zich vooral bezig gehouden met de aanplant van bomen en struiken in het landschap en op het erf. Daarnaast zijn er zes schuilhutten geplaatst in de gemeente Ommen, werden verschillende helofytenfilters gerealiseerd, en hield men zich bezig met mestverwerking en erfafspoelwater. Ook de 'Groene Marke', voor de verkoop van plaatselijke landbouwproducten, was een initiatief vanuit 'De Ommer Marke' .

Meer recentelijk stond 'De Ommer Marke' aan de wieg van 'De Boer Als Gastheer', een samenwerkingsverband van agrariërs die hun bedrijf openstellen voor bezoekers. Een succesvolle formule die jaarlijks een aantrekkelijk boekje met het aanbod uitgeven.

Ook was zij betrokken bij de oprichting van Collectief Midden Overijssel, de organisatie die het Agrarisch Natuurbeheer regelt. Nog steeds is zij met een afvaardiging in het bestuur vertegenwoordigd. Dit is belangrijk om de wensen vanuit de praktijk in te kunnen brengen.

Pilot OMAB

Op dit moment is de Ommer Marke vooral bezig met een 5-jarig en Vechtdalbreed onderzoek naar de mogelijkheden om maaisel van gemeenten en waterschappen te gebruiken om het organische stof gehalte van de landbouwgronden te verbeteren ( de pilot OMAB). Dit trekt provinciaal en ook landelijk de aandacht.

Belangrijk is ook het randenproject; een laagdrempelige mogelijkheid voor grondeigenaren om een rand, meestal langs maisland, ingezaaid te krijgen met een bloemen- en kruiden mengsel.

Verder wil zij graag onderzoek gaan doen naar de effecten van het toevoegen van (kleine hoeveelheden) compost of ander organisch materiaal, aan drijfmest. Veel agrariërs hebben hier een positieve ervaring mee.

Kortom, juist in deze tijd waarin van de landbouw een omslag naar kringlooplandbouw wordt gevraagd, kan een Agrarische Natuur Vereniging een belangrijke functie vervullen om de praktische uitvoering te ondersteunen. ANV 'De Ommer Marke' is er klaar voor en ziet een betekenisvolle toekomst voor zich de komende jaren.

Op 11 november 2019 houdt zij haar feestelijke Jubileumavond waarbij zij haar visie voor de komende jaren zal presenteren. Dit gebeurt in aanwezigheid van de Gedeputeerde voor Natuur en Landbouw; Dhr. Bolscher. Hiervoor worden alle contacten uitgenodigd. Er zullen kraampjes met informatie over noviteiten en de tentoonstelling 'vroeger en nu' aanwezig zijn. Meer informatie op www.ommermarke.nl

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer