Hardenberg

Woningbouw aan noordzijde Gentiaanstraat in Dedemsvaart

Door de redactie

Het gebied aan de noordzijde van de Gentiaanstraat wordt omgevormd tot woongebied. Er is ruimte voor 26 rijwoningen en 7 appartementen. Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting met onder andere parkeerplaatsen. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg biedt dit bestemmingsplan nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Volgens de detailhandelsstructuurvisie die de gemeenteraad in 2017 vaststelde, concentreren winkels in Dedemsvaart zich zoveel mogelijk in een compact kernwinkelgebied. Gebieden buiten het kernwinkelgebied waar voorheen detailhandel gevestigd was, krijgen een andere functie. Het gebied tussen de Gentiaanstraat, Julianastraat, Hortensiastraat en Zwiersstraat is zo'n gebied. Daarom is een plan gemaakt om hier woningen te bouwen en het gebied een nieuwe inrichting te geven.

26 rijwoningen en 4 appartementen

Volgens het plan is er ruimte voor 26 rijwoningen in het zuidelijke deel van het gebied. De rijwoningen worden in een zogenaamde bajonet-structuur gebouwd. Dat betekent dat er geen doorlopende routes zijn, maar dat de routes steeds verschuiven waardoor zichtlijnen worden onderbroken. Dit past goed bij het karakter van Dedemsvaart.

In het pand van de voormalige Jumbo-supermarkt is ruimte voor maximaal 4 nieuwe appartementen. In het gebouw zijn al 3 bestaande appartementen. Het is de bedoeling om de helft van het voormalige supermarktpand af te breken.

De rest van het gebied krijgt een nieuwe inrichting met woningen, tuinen, groen en verkeer- en parkeervoorzieningen.

Het noordelijke deel wordt vooral ingericht als parkeerterrein. Daarbij wordt rekening gehouden met de Aldi-supermarkt door te zorgen voor voldoende parkeerruimte en ruimte voor bevoorradingsverkeer om te manoeuvreren.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan om de ontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken heeft eind 2018 ter inzage gelegen. Op basis van de reacties is het bestemmingsplan op enkele punten aangepast en aangevuld.

Het bestemmingsplan wordt nu door het college van B&W voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt het bestemmingsplan in de oriënterende ronde van 25juni en neemt in de raadsvergadering van 2 juli 2019 een besluit.

Masterplan Centrum Dedemsvaart

Het deelgebied Julianastraat Noord is onderdeel van het Masterplan Centrum Dedemsvaart. Met de uitvoering van dit plan is gewerkt aan een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied dat goed bereikbaar is en met voldoende parkeerplaatsen.