Ommen

Wonen en werken in Haven Oost

Door de redactie

Bij de herinrichting van Haven Oost gaat de gemeente Ommen uit van een concept waarbij ruimte is voor wonen en werken. Onderdelen van het plan zijn onder meer een hof waarin zowel jongeren als ouderen prettig wonen, ruime stadsvilla's en een verzamelgebouw voor diverse bedrijven.

In oktober vorig jaar stelde de gemeenteraad de ontwikkelvisie Haven Oost vast, waarbij handvatten werden gegeven voor een ruimtelijke uitwerking. Die zijn in het afgelopen half jaar vertaald naar een Nota van Uitgangspunten. Het doel is dat Haven Oost woonruimte gaat bieden dichtbij het centrum, op het grensvlak van rust en bedrijvigheid. In het zuidelijk deel, rondom de begraafplaats, heerst er rust. Dat kan mede gerealiseerd worden nu de gemeente het pand van Welkoop heeft kunnen kopen, waardoor omwonenden geen geluidshinder zullen ervaren van lossende vrachtwagens. Noordelijker zijn bedrijven gevestigd, daar is meer reuring. De fabriekshal aan de Haven Oost 24, waar nu een spuiterij is gevestigd, wordt verbouwd tot een verzamelgebouw voor uiteenlopende bedrijven op een schaal die bij deze plek past. Bijvoorbeeld creatieve industrie, (sociaal)maatschappelijke functies of kleinschalige horeca. Ook partijen die nu in dit gebied actief zijn, zoals het inloophuis, zouden hier een plek kunnen vinden.

Hofje en villa's

De gemeenteraad wil dat de nieuwe woonwijk ruimte biedt aan zowel starters als senioren. Daarbij is nadrukkelijk de wens uitgesproken voor het 'wonen in een hof' waarbij jongeren en ouderen elkaar versterken in elkaars nabijheid. In het plan is ruimte gecreëerd voor zo'n hof. De gemeente wil in totaal achttien sociale huurwoning realiseren in Haven Oost.

Daarnaast biedt het plan ruimte voor ruime stadsvilla's voor (jonge) gezinnen. Er is veel vraag naar relatief grote woningen met een beperkte tuin dicht tegen het centrum. Gezinnen die georiënteerd zijn op het centrum vanwege school, werk of vrije tijd kiezen hier eerder voor dan bijvoorbeeld voor de Vlierlanden. Tenslotte biedt het plan ruimte voor kleinere tweekappers met slaapgelegenheid op de begane grond. Een product dat al aanwezig is in Haven West en waar zeer veel vraag naar is.

De schop kan overigens nog niet meteen de grond in. De gemeente hoopt voor het eind van het jaar het plan te kunnen vaststellen en contracten met marktpartijen te kunnen sluiten. Daarna kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart.