Ommen

Wisselende ervaringen nieuw hondenbeleid

Door de redactie

Het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Ommen lijkt, in elk geval deels, succesvol. De plaatsing van hondenpoepbakken lijkt te leiden tot minder overlast. De aangelegde hondenlosloopveldjes worden echter nog niet massaal gebruikt. Zo blijkt uit een eerste evaluatie.

Eind 2017 heeft de gemeenteraad het hondenbeleid vastgesteld. Onderdeel hiervan is de aanleg van faciliteiten voor het uitlaten: hondenpoepbakken en hondenlosloopveldjes. Daaraan bleek behoefte: tot 2017 waren er nauwelijks uitlaatvoorzieningen en werd de behoefte hieraan regelmatig geuit. In januari is door middel van een enquête gepeild wat de inwoners van het nieuwe beleid merken.

Hondenpoep

Door hondenpoepbakken te plaatsen hoopte de gemeente iets te doen aan een veelvoorkomende ergernis: hondenpoep op de stoep en in de perkjes. Die maatregel lijkt effect te sorteren: volgens 47 procent van de mensen die de enquête invulden is de overlast afgenomen. Daar staat tegenover dat 10 procent vindt dat de overlast juist is toegenomen.

Losloopvelden

Over de zes hondenlosloopvelden die in de kern Ommen zijn aangelegd, is de meerderheid van de respondenten minder tevreden: 70 procent maakt geen gebruik van de velden. Dat percentage zegt niet alles, omdat ook niet-hondenbezitters en inwoners van andere kernen dan Ommen zijn geënquêteerd. De meest gehoorde klacht van hondenbezitters is dat de veldjes niet door een hekwerk zijn omsloten. De gemeente koos daar bewust voor om kosten te sparen, maar ook omdat andere afscheidingen, zoals een waterpartij of beplantingsstrook volgens de richtlijnen van de hondenbescherming ook toereikend zijn. Bovendien vindt de gemeente dat een goed opgevoede hond voldoende onder controle te houden is. Als dat niet het geval is, dient de hond aangelijnd te blijven.

Vervolg

Omdat het nieuwe beleid nog maar relatief kort geldt, vindt Ommen het voor een heroverweging te vroeg. Het beleid zal over een langere periode worden geëvalueerd. Eén extra maatregel neemt de gemeente wel: omdat gebleken is dat lang niet iedereen weet dat hondenpoep ook in gewone afvalbakken mag worden gedeponeerd, worden deze bakken voorzien van een sticker om de mensen daarop attent te maken.