Hardenberg

Wilt u een fietsvrije binnenstad?

Door de redactie

Fietsvrije binnenstad van Hardenberg op zaterdagmiddag van 12:00 uur tot 18:00 uur tijdens de periode van 15 april tot 1 september, met evenementen op andere dagen en tijdens de maandagmarkt.Deze stelling is bedacht door de politieke partij 50 Plus. Hieronder leest u de antwoorden op de stelling.

50Plus

50PLUS Hardenberg wil graag zien dat de binnenstad van Hardenberg op zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur in de periode van 15 april tot 1 september en bij evenementen o.a. braderie, kermis etc.. fiets vrij is. Voordeel hiervan is dat winkelen prettiger wordt ook wanneer er veel toeristen in de stad zijn. Nu wordt er tussen het winkelend publiek gereden soms met behoorlijke snelheden door onder andere E-bikes. Ook zal erop moeten worden toegezien dat gebruikers van scootmobielen hun snelheid op gepaste wijze aanpassen. Een verbod voor fietsers op de maandagmorgen markt moet wat 50PLUS Hardenberg gewoon worden doorgevoerd.

CDA

We mogen trots zijn dat het in het centrum van Hardenberg nog altijd mogelijk is om te fietsen. Waar je in andere grote steden ziet dat we steeds minder tolerant worden naar elkaar, zeggen een voetganger en een fietser in het centrum van Hardenberg elkaar tenminste nog vrolijk gedag.

Hier zijn we nog verdraagzaam met elkaar. En dat is het beschermen waard en dat moeten we koesteren. Laten we ons nou niet laten leiden door angst voor eventuele ongelukken, maar laten we juist naar elkaar omzien. Want zeg nou zelf; je wordt er toch vrolijk van als je iemand een hele goedemorgen wenst, of als er naar je gezwaaid wordt?

OpKoers.nu

De gedachte is niet nieuw maar in 2016 is er door een extern bureau een onderzoek gedaan waaruit bleek: er is geen probleem, dus niet veranderen. In 2015 was er al een discussienota over fietsroutes en -verkeer in de winkelstraten. Een van de opties was om de nieuwe Markt fietsvrij te maken. Dat plan is nu van tafel. "Bij grote drukte zijn het vooral fietsers die gehinderd worden. Zij moeten afstappen of zoeken naar andere routes. Fietsers blijken zich meer en eerder te moeten aanpassen dan voetgangers", is een conclusie van het externe bureau. De handelsvereniging is tegen het verbieden van fietsers, omdat deze doelgroep nadrukkelijk bijdraagt aan de omzet.

PvdA

De PvdA vind dit een heel slecht idee. Steeds meer mensen nemen de fiets. Door het verbieden van fietsen in de binnenstad ontzeg je veel mensen de toegang tot de binnenstad, waaronder jongeren en toeristen. Dit lijkt ons niet wenselijk want fietsen draagt bij aan een gezonde leefstijl en is milieuvriendelijk. Wel worden er steeds meer fietsen geparkeerd in de binnenstad. Beter dan de fiets te weren is het dan om juist de fiets te omarmen en serieus te nemen. Bijvoorbeeld door het realiseren van beveiligde en overdekte fietsenstallingen voor bezoekers aan de binnenstad en evenementen. Het neemt minder ruimte in en is veel goedkoper dan extra parkeergelegenheid voor auto's. De gemeente moet dan zorgen voor goede en veilige fietsroutes.

ChristenUnie

Mooi dat het drukker wordt in ons centrum. Leuk voor bezoekers, goed voor de middenstand.

De ChristenUnie moedigt fietsgebruik graag aan. Veel gezinnen nemen (vooral) bij mooi weer hun kinderen mee op de fiets naar de stad en bezoekers gaan, bewust uit milieu- of gezondheidsoverwegingen, op de fiets naar het centrum. Bij extra drukte tijdens evenementen of tijdens de maandagochtendmarkt, kunnen we ons voorstellen dat wij van de fiets afstappen en lopend de afstanden in het centrum afleggen. Wellicht is het de moeite waard een proef te doen met richtinggevende fietsstroken, om zo het aantal kruisende of tegen de stroom inrijdende fietsers te verminderen.

GroenLinks

GroenLinks is natuurlijk voor de fiets. Toch zien we wel dat het bij drukte voor wat problemen zorgt. Of een verbod de goede oplossing is weten we niet, hiervoor zouden we in gesprek moeten met de winkeliers en handhaving. Wij zien dat de meeste fietsers bij drukte al afstappen of om het centrum heen fietsen. Dit is prima, ga op een verantwoordelijke manier om met het feit dat je in de binnenstad mag fietsen. 50PLUS heeft het ook over de maandagmarkt, hier zien wij helemaal geen reden om fietsen te verbieden. Door de Voorstraat kun je dan immers prima fietsen en het marktplein kun je op de fiets beter mijden.

D66

Op zich is het idee sympathiek van 50PLUS om de binnenstad gedeeltelijk fietsvrij te maken. Maar ook een moeilijk plan omdat we dan veel aanpassingen moeten doen zoals het aanbrengen van ge- of verbodsborden, mogelijk nieuwe routes aanleggen, meer stallingsmogelijkhedenen en ga zo maar door. Misschien kunnen we inzetten op een dialoog met de fietsers die niet alleen op zaterdag maar ook doordeweeks gebruik maken van het winkelcentrum. Mensen moeten elkaar meer en beter attenderen op het gezamenlijk gebruik van de routes; en dat geldt zeker voor fietsers in combinatie met winkelend publiek.