Hardenberg

Wijkbelang Baalderveld biedt platform aan Baaldervelders

Door de redactie

Wijkbelang Baalderveld is opgezet om als inwoners van Baalderveld mee te mogen praten en besluiten over de verdere ontwikkeling van de woon- en leefomgeving in de wijk. Wijkbelang Baalderveld wil alle inwoners in Baalderveld de kans geven hun mening te uiten over maatschappelijke ontwikkelingen in Baalderveld.

Zo is er nu een groep 'Baaldervelders' die bezwaren hebben tegen de voorgenomen plannen van Diamant Beton in Hardenberg om de productietijd van de droge mortelcentrale uit te breiden met productie op de zondag. Wijkbelang Baalderveld is gevraagd of zij hun website een bezwaarschrift tegen het voorgenomen besluit wil plaatsen. Wijkbelang vindt het belangrijk dat wijkbewoners hun stem kunnen laten horen en heeft derhalve ingestemd met het verzoek. Mocht u de zienswijze delen, dan kunt u dit initiatief steunen door zelf de brief te ondertekenen en aan de gemeente te sturen.