Hardenberg

"Wij volgen de ontwikkelingen, maar we gaan er niet over"

Door de redactie

De gemeente Twenterand volgt de ontwikkelingen in d'Oale Bouw in Westerhaar op de voet, maar geeft tegelijk duidelijk aan dat het de verantwoordelijkheid is van Mijande Wonen en de huurders om tot een oplossing te komen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de PVV.

Het college stelt dat bewoners en Mijande samen een oplossing moeten vinden voor de problemen die zijn ontstaan naar aanleiding van de geplande renovatie van de wijk. Bewoners willen vasthouden aan de twee-onder-een-kapwoningen die hen door de vorige directeur van Mijande zijn toegezegd. In dat plan konden ook de huidige aanbouwen behouden blijven en bovendien zouden de huren gelijk blijven. In april liet Mijande echter weten dat het geen van de drie beloften kan nakomen. De voormalige directeur had volgens het huidige bestuur de toezegging nooit mogen doen omdat die plannen financieel onhaalbaar zijn. Bewoners zijn nu woedend op Mijande. Zij krijgen straks woningen die ze niet willen en moeten meer huur gaan betalen, misschien zelfs zoveel meer dat ze niet meer in aanmerking komen voor huursubsidie en zich gedwongen zien te verhuizen. Vijftien huurders zijn inmiddels al verhuisd.

Volgens de PVV is de situatie uitzichtloos omdat duidelijk is dat de partijen niet nader tot elkaar zullen komen. De PVV concludeerde dat nadat de bewonerscommissie zich had opgeheven. Inmiddels is er echter een nieuwe bewonerscommissie gevormd, daarom ziet het college de situatie niet als uitzichtloos. Het college geeft aan de ontwikkelingen op de voet te volgen. Wethouder Bart-Jan Harmsen sprak met meerdere bewoners en in het periodieke bestuurlijk overleg tussen Mijande en de gemeente wordt de stand van zaken meegenomen. De gemeente ziet het echter nadrukkelijk niet als haar taak om Mijande ervan te overtuigen meer water bij de wijn te doen, zoals de PVV had gesuggereerd. Ook het verkopen van de huidige woningen aan de huurders is niet aan de orde.