Hardenberg

'Wij laten de jeugd niet op de bank hangen'

Door de redactie

e gemeente Hardenberg gaat extra gelden vrijmaken om het jongerenwerk een impuls te geven. Dat heeft de gemeenteraad onlangs besloten tot grote vreugde van De Stuw. "Over de precieze invulling en het tijdpad moeten we het gesprek nog voeren, maar dat er in elk geval een jongerenwerker bij komt staat vast. En wat mij betreft liever gisteren dan vandaag. Wij hebben de plannen daarvoor klaarliggen", zegt Arthur Bouwmeester, directeur van De Stuw.

Hij is zeer verguld met het feit dat de gemeenteraad lijkt in te zien dat je met (extra) inzet op jongerenwerk flink kunt besparen op Jeugdzorg, zoals onderzoek in den lande heeft aangetoond. Bouwmeester, maar ook jongerenwerker Kelly van Ginkel zijn ervan overtuigd dat er een preventieve werking uitgaat van het jongerenwerk. "Investeren aan de voorkant, zoals dat zo mooi wordt genoemd, loont. Het Jongerenwerk is geen hulpverleningsinstantie, maar de jongerenwerkers kunnen wel bepaalde problemen bij jongeren in een vroeg stadium signaleren. Door contact met de jeugd te leggen, hen te enthousiasmeren voor bepaalde activiteiten en te betrekken bij de organisatie van zaken, die ze leuk vinden, kun je in veel gevallen voorkomen dat ze afglijden en uiteindelijk bij Jeugdzorg belanden", stelt Kelly. Zij is een van de weinige jongerenwerkers bij De Stuw. "In totaal hebben we twee Fte beschikbaar voor het jongerenwerk. Dat is veel te weinig, maar gelukkig is dat nu ook bij de politiek doorgedrongen en mogen wij extra budget tegemoetzien".

'Jeugd is krachtig en talentvol'

"Wij willen met name graag uitbreiding van het jongerenwerk realiseren in stad Hardenberg en Dedemsvaart. Daar ligt de focus omdat veel jeugd uit de buitengebieden zich in die plaatsen ophouden vanwege onder andere schoolactiviteiten", vertelt Kelly. Zij wil niet spreken over probleemjongeren. "Wij gaan in ons werk altijd uit van de kracht en het talent van jongeren. Als we met hen in gesprek gaan is dan ook altijd de eerste vraag wat de jeugd graag zelf wil doen. Daar proberen we dan op in te zetten", licht Kelly toe.

Bouwmeester vult aan: "Wij zijn er niet om de jeugd op de bank te laten hangen, maar proberen hen enthousiast te maken en actief mee te helpen bij activiteiten die zij zelf leuk vinden. Het jaarlijkse Free Style Evenement in Hardenberg is daar een goed voorbeeld van. Dat is iets wat de jongeren zelf hebben geopperd, maar ook zelf organiseren en regelen, van begin tot einde. En daar gaat het om. Er worden nu gigantische bedragen aan Jeugdzorg uitgegeven. Wij kunnen een jaar rondkomen van het bedrag wat men hier in een jaar aan Jeugdzorgbudget tekort komt. Als wij ook maar 5 of 10 procent van de zwaardere problemen kunnen voorkomen, dan loont het en hebben wij onszelf dubbel en dwars terugverdiend", aldus de woordvoerders van De Stuw.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer