Hardenberg

Wiekslag wil oplopende bouwkosten voor zijn

Door de redactie

Het bestuur van de basisschool De Wiekslag in Bruchterveld mag alvast voor 40.000 euro aan vooropdrachten uitgeven voor de op stapel staande bouw van het integraal kindcentrum. De nieuwbouw staat gepland voor 2019, maar het bestuur wil nu al graag opdrachten verstrekken om het risico van oplopende prijzen te ondervangen. Het college gaat daarmee akkoord.

In 2019 moet de nieuwbouw van De Wiekslag worden gerealiseerd. De nieuwe school wordt gebouwd op het eigen schoolterrein door aanbouw aan het naastgelegen dorpshuis Heujmansbelt. Het dorpshuis wordt daarvoor aangepast. Ook de gymlessen vinden plaats in het dorpshuis. Het schoolbestuur investeert bovendien uit eigen middelen in nieuwbouw voor kinderopvang. Zo ontstaat er één gebouw met een breed aanbod, een zogenoemd 'integraal kindcentrum'.

Mede doordat de prijzen voor bouwmaterialen in de afgelopen tijd sterk zijn gestegen valt de nieuwbouw aanmerkelijk duurder uit dan geraamd. Daarom had het schoolbestuur de gemeente al gevraagd aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Daarover moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Omdat de prijs van bouwmaterialen de komende tijd waarschijnlijk blijft stijgen vraagt het schoolbestuur nu om alvast opdrachten te mogen uitgeven. Daardoor kan het probleem van verder oplopende prijzen (en levertijden) zo veel mogelijk worden ondervangen. Het schoolbestuur heeft aangegeven met 40.000 euro de belangrijkste maatregelen te kunnen nemen.