Hardenberg

Wiebe Tolman benoemd tot erelid

Door de redactie

Op vrijdag 27 december 2019, in de het jaar afsluitende bijeenkomst van de werkgroep landschapsonderhoud IVN afdeling Hardenberg-Gramsbergen, is de 85-jarige Wiebe Tolman benoemd tot erelid van deze werkgroep.

Het is een blijk van waardering voor de vele werkzaamheden, die hij verricht ten behoeve van de natuur. De verrichtingen die hij aanstuurt zijn onder andere onderhoud van heidevelden, paddenpoelen en bospercelen. Als bezielend voorman en werkvoorbereider is hij de charismatische spil in de organisatie en inspiratiebron voor allen. Als dank overhandigde Peter Fleurke in 'De Steenuil', het onderkomen in het gemeentebos, hem de oorkonde 'Erelid van de Werkgroep'.