Kerknieuws

What a friend we have in Jesus

Door de redactie

Op zondag 17 maart vind er een bijzont a friend we have in Jesusdere dienst plaats in de kerk te Dalerpeel. Dan is namelijk de Christelijke Motorclub te gast in de dienst. De samenkomst wordt geleid door Wollie van der Scheer-van der Hoek.

Muzikale medewerking wordt verleend door Esther Finkers (keyboard) en Sam Finkers (drumstel). De dienst begint om 10.00 uur, in de kerk aan de Dorpstraat te Dalerpeel. Na de dienst is er koffie / thee en gelegenheid tot ontmoeting. De toegang is vrij. Er wordt echter wel een deurcollecte gehouden. U/jij bent van harte welkom.