Twenterand

Wethouder klaart lucht met ex-bestuurders Punt

Door de redactie

Wethouder Roel Koster van de gemeente Twenterand heeft in een gesprek met twee voormalige bestuurders van Het Punt in Vroomshoop zijn excuses aangeboden. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een klacht van de heer Visser, voormalige directeur-bestuurder en mevrouw Koppelman, voormalig lid van de Raad van Toezicht van Het Punt.

"Ons college vindt dat we beide bestuurders niet respectvol hebben behandeld en dat is zeker niet onze bedoeling geweest. Zowel de heer Visser als mevrouw Koppelman hebben hun best gedaan om de financiële situatie van Het Punt te verbeteren," aldus Koster. "Vanaf dat jaren geleden is besloten dat Het Punt er moest komen, is er sprake geweest van een mismatch tussen de financieringsbehoefte van het Punt en de daadwerkelijk beschikbare gelden. Daaraan valt als bestuur helaas maar weinig te veranderen. Alles wat binnen dat raamwerk aan verbetering van de financiële situatie mogelijk was, is de afgelopen jaren door het bestuur doorgevoerd," aldus Visser.

Het college zou volgens mevrouw Koppelman en de heer Visser onder andere onbetrouwbaar en niet integer hebben gehandeld door te liegen en de gemeenteraad onvolledig of selectief te informeren. Deze klacht is door het college ongegrond verklaard, conform het advies van de klachtencoördinator. Daarnaast is de klacht gericht tegen de raadsbrief van 24 juli 2018. Hierin stelt het college dat de Raad van toezicht en directeur bestuurder geen uitvoering zouden hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van ICS. De invoering van deze aanbevelingen zouden tot een gezondere situatie hebben geleid. Alhoewel dat niet de intentie van het college met de raadsbrief was, kan het college zich voorstellen dat mevrouw Koppelman en de heer Visser zich hierdoor tekort voelen gedaan. De heer Visser daarover: "Wij hebben al het mogelijke gedaan met de aanbevelingen en het college hierover uitvoerig, tijdig en schriftelijk geïnformeerd."

Waardering

Het college wil dan ook benadrukken dat mevrouw Koppelman en de heer Visser zich binnen de hun geboden mogelijkheden optimaal hebben ingezet voor Het Punt. Daar is veel waardering voor.