Hardenberg

Werkzaamheden aan fietspaden nabij Rheezermaten in Hardenberg

Door de redactie

Begin dit jaar zijn we gestart met de uitvoering van het project Rheezermaten in Hardenberg. Als onderdeel van dit project worden er werkzaamheden uitgevoerd aan een aantal fiets- en wandelpaden in en nabij het gebied.

Onlangs zijn we gestart met werkzaamheden aan de fiets- en wandelpaden bij de Rheezerbrink in Rheeze en het Sumpelpad in Hardenberg. Deze paden zijn daarom afgesloten voor fietsers en wandelaars. Er staan borden met omleidingsroutes ter plaatse.

De werkzaamheden duren tot half december. In het voorjaar van 2021 starten we met werkzaamheden aan de Veldbrakenweg.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van fase 1 (Sumpelpad) vinden plaats tot 9 december 2020 en de werkzaamheden van fase 2 (Rheezerbrink) staan gepland tot 18 december 2020. Hierbij werken we ook aan het wandelpad vanaf het Vechtpark naar de wijk het Hazenbos. Tijdens de werkzaamheden zijn de beide wegen afgesloten voor fietsers en wandelaars. Ter plekke staan er borden die de omleidingsroute aangeven.

Werkzaamheden Veldbrakenweg

In het voorjaar van 2021 starten we met de werkzaamheden van fase 3, aan de Veldbrakenweg nabij Rheeze. Deze exacte datum staat nog niet vast en is afhankelijk van de voortgang van de overige werkzaamheden. Hierover zullen we tijdig communiceren

met de omgeving.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden via www.vechtstromen.nl/rheezermaten.