Hardenberg

Werken in de natuur

Door de redactie

Het vrijwilligerswerk van de groep landschapsonderhoud van het IVN in Hardenberg had uiteraard ook te lijden van het Covid-19 virus. Toch kon de groep van 20 personen het afgelopen jaar nog 2610 uren nuttig besteden aan het werken in de natuur.

Vorig jaar was dit met 4141 uren aanmerkelijk hoger. Toch was coördinator Wiebe Tolman nog redelijk tevreden, want de vrijwilligers konden tot de lockdown nog in kleine groepjes doorwerken met in achtneming van de RIVM regels. Zo werden heidevelden van Staatsbosbeheer ontdaan van kleine boompjes en werden de paddepoelen in Rheeze opgeschoond. Ook werd de Amerikaanse vogelkers uit veel bospercelen verwijderd. De groep maakte verder dankbaar gebruik van hun clublokaal De Steenuil in het Gemeentebos. Daar werden de vrijgekomen boomstammen tot brandhout verwerkt en werden veel nestkasten getimmerd. De groep hoopt nu maar dat het aantal besmettingen in het nieuwe jaar zodanig terugloopt dat er na 19 januari weer enige verlichting van de regels optreedt en men weer aan het werk kan in de vrije natuur.