Hardenberg

Werkbezoek CU fractie Vechtstromen aan Twenterand

Door de redactie

Van een technische uitvoeringsorganisatie is waterschap Vechtstromen veel meer open geworden. We leven nu in een netwerksamenleving en dan moet je breed kijken naar taken en verantwoordelijkheden. De droogte van afgelopen zomer los je als waterschap of als gemeente niet los van elkaar op.

Net als wateroverlast moet je de zorgen samen delen en aanpakken. Samen zien we het waterverdelingsvraagstuk in Hoog Nederland op ons afkomen: een uitdaging!

De rwzi's van Vroomshoop en Vriezenveen leveren zuiveringsslib en Vechtstromen zet het om in duurzame energie in Hengelo. Twenterand wil de duurzame energie graag op haar eigen conto hebben, de gemeente is grondstoffenleverancier.

Ook vraagt de wethouder om partnerschap bij het vergroten van de biodiversiteit. Er is veel waardering voor de gezamenlijke aanpak van bermmaaisel. Het wordt verzameld en een aantal weken luchtdicht afgesloten in een zgn. Bokashi-kuil, daarna wordt het als waardevol organisch materiaal teruggegeven aan de bodem: meer bodemleven en beter water vasthouden, denken in kringlopen.

De ChristenUnie wil met een duidelijke identiteit een verbindende rol spelen tussen groepen en partijen, samen sterk voor een goede samenleving. De verkiezingen voor Vechtstromen zijn op woensdag 20 maart, ChristenUnie lijst 5: 1. Hugo Tromp (Ommen) 2. Jan van Hoek (Brucht) 3. Klaas de Vries (Enter) 4. Theo Huisjes (Den Ham) 5. Micèl Supheert (Emmen). Het CU programma 'Anders Kiezen' is te vinden op vechtstromen.christenunie.nl.