Hardenberg

#Wereldkankerdag

Door de redactie

Ook in Saxenburgh staat men stil bij mensen die geraakt zijn door kanker. Verbinden is en blijft belangrijk, helemaal in de huidige tijd waarin het coronavirus zoveel aandacht vraagt. Groots uitpakken is dan ook niet mogelijk, maar op kleine schaal kan wel grootse zorg en aandacht worden gegeven.

4 februari, op Wereldkankerdag, werden de patiënten van oncologie verrast met een roos, aangeboden door het Vechtgenotenhuis in Ommen. Het Vechtgenotenhuis is een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten en een plek om elkaar te ontmoeten als lot- en als vechtgenoten.

Saxenburgh Medisch Centrum en het Vechtgenotenhuis Ommen hebben een samenwerking om elkaar regionaal te versterken in de formele en informele zorg voor patiënten met kanker.