Hardenberg

Wereldgebedsdag

Door de redactie

De Wereldgebedsdag 2019 zal worden gehouden op vrijdag 1 maart. Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis. Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld gebedssamenkomsten plaats vinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten uit de Bijbel worden gelezen. Het is dus een ketting van gebed door de hele wereld. Het motto van Wereldgebedsdag is: "Samen bidden, samen vieren en samen delen!"

De viering van 2019 is gemaakt door de vrouwen van het wereldgebedsdag- comité in Slovenië en ook de Bijbellezingen zijn door hen gekozen. Het thema van de viering is: Welkom, God nodigt je uit!

Tijdens deze viering zal er een collecte worden gehouden om diverse Sloveense projecten te ondersteunen, te weten, ASPI-Centrum: een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren; Een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders: een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke en andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld; meestal hebben zij hun kinderen bij zich; Roma-project: Romaburgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenie. In het grootste Sloveense Roma dorp wordt geprobeerd om het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten

In Ommen houden zij de viering op 1 maart in de Hervormde Kerk, Kerkplein, aanvang 19.30 uur. Er wordt medewerking verleend door een projectkoor onder leiding van Willemien Gerritsen. Het plaatselijk comité hoopt dat u/jullie aan deze viering deelneemt en zij zien uit naar uw/jullie komst. Na de viering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee.

Contactpersonen WGD comité Ommen: Wilma Dankelman, Ger. Kerk Vrijgemaakt, 0529-454386; Leonie Jansen op de Haar, Kath. Kerk, 06-23565114 en Willemien Gerritsen, PKN, 0523-676493.