Hardenberg

Wel of geen zondagrust?

Door de redactie

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Hardenberg voor de winkeltijdenverordening te wijzigen Dit voorstel was op dinsdag 12 februari één van de onderwerpen van de gemeenteraadsvergadering.

unknown

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Hardenberg voor de winkeltijdenverordening te wijzigen. Met de wijziging krijgen supermarkten in alle kernen van de gemeente Hardenberg de ruimte om van april tot en met oktober op zondag tussen 13.00 en 17.00 open te zijn. Ook mogen supermarkten volgens het voorstel op de zondagen voorafgaand aan kerst en oud & nieuw open. Voor alle overige winkels in alle kernen van de gemeente Hardenberg kan het college maximaal 10 koopzondagen per jaar aanwijzen. Op deze koopzondagen mogen ook supermarkten open. Deze koopzondagen worden in afstemming met de winkeliers aangewezen. In het voorstel speelt gelijkspeelveld een grote rol.

Insprekers

Dat de mening verdeeld is bleek uit de insprekers over de zondag openstelling. Namens Centrum Management Hardenberg sprak de heer Schoemaker in. Hij vertegenwoordigde ook de Dedemsvaartse Middenstand Centrale. De heer Schoemaker liet weten dat zij graag zien dat er 52 koopzondagen voor de supermarkten komen en tien koopzondagen per jaar voor overige winkels die per kern mogen worden ingepland. Op deze manier is er duidelijkheid voor de consument. Ook is er dan een gelijkspeelveld voor kernen die geen toeristisch seizoen kennen.

De tweede inspreker was de heer Veurink, eigenaar van Slagerij Veurink aan de Europaweg. De heer Veurink kiest om principiële reden voor de zondagsrust, maar ook om sociale redenen. "Eén rustdag is nodig voor iedereen om bij te laden in de 24/7 uur economie. Als iedereen zondag als rustdag heeft, is er tijd voor gezin en familie op dezelfde dag. Mijn vader zei altijd als je het in 52 weken niet kunt verdienen, verdien je het ook niet in 50 weken. Dus als je het in zes dagen niet verdiend, verdien je het ook niet in zeven dagen".

Niet op één lijn

De heer Rodermond (D66) maakt zich zorgen om de familiebedrijven die economisch gedwongen worden om mee te doen. De heer Gelling (VVD) vindt een gelijk speelveld zeer belangrijk. Tijdens de vergadering bleek dat CDA en ChristenUnie niet op één lijn zitten. CDA wil 52 zondagen open voor de supermarkten en 10 koopzondagen voor de andere winkels. En dat elke kern zelf beslist op welke zondag ze opengaan. De kernen zijn volgend CDA zeer verschillend. Hardenberg is veel toeristische dan bijvoorbeeld Dedemsvaart. De heer Brink: "Doordat de winkels open zijn van 13.00 tot 17.00 uur is er geen hinder voor de kerkgangers die in de ochtend of in de avond naar de kerk gaan". De ChristenUnie geeft aan dat ze het tempo van het onderwerp snel vinden gaan. Het ging eerst om een proef en nu is het al bijna een feit en hebben moeite met het onderwerp. De Christen Unie is tegen de koopzondagen, en maakt zich zorgen om de 24-uurs economie en vindt het jammer dat dit niet terugkomt in het collegevoorstel en tijdens de vergadering. Ook zijn ze benieuwd hoe het staat met de vrijwilligheid van ondernemers en werknemers om op zondag te werken. Daarnaast maakt de ChristenUnie zich zorgen om de BIZ gelden. "De groep die tegen de koopzondag is betaald mee aan de BIZ en dus ook aan activiteiten die op zondag worden georganiseerd. Dit zorgt voor ongelijkheid". Wethouder Te Rietstap heeft aangegeven dat het een ander onderwerp is, maar dat hij dit gaat uitzoeken. Hij geeft aan dat het voorstel een voorstel is van een model dat past bij de Hardenbergse samenleving, maar dat alles discutabel is, maar dat het college geprobeerd heeft de balans te zoeken. De zondag openstelling wordt als bespreekstuk meegenomen in de raadsvergadering van 26 februari.