Hardenberg

Weer demonstrerende boeren

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de boeren weer de weg opgaan voor aandacht. Ditmaal tegen de voermaatregelen die het ministerie wil invoeren. Het sleutelwoord is dus weer stikstof.

Laten we beginnen hoe de problemen zijn ontstaan:

Decennia terug zijn er Natura 2000 gebieden aangewezen. Daar zijn we met zijn allen heel trots op, vooral boeren want zij zijn bij uitstek grote natuurliefhebbers.

Echter zette men bij elk natuurgebied een deposito waarde. Dat is een stikstof neerslagnorm waarboven men niet mag geproduceerd. Deze norm bleek direct al onhaalbaar. Om toch te kunnen bouwen bedacht men de PAS. Een soort bouwvergunning met de belofte dat het wel goed zou komen. Al zou de hele veehouderij verdwijnen, dan nog zou de norm niet gehaald kunnen worden. Het was dus niet moeilijk om bij de Raad van Staten deze PAS onderuit te halen. Echter was de veehouderij hier niet alleen de dupe van.

Ook de bouw, industrie en vervoer kregen hier mee te maken. De minister kwam daardoor in een spagaat te zitten. Hoe moest immers de bouwvergunning verleend worden? Hierop bedacht het ministerie de verlaagde eiwit voermaatregel. Dit met de uitleg: Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit. Stikstof is namelijk een soort omgezet eiwit. Eiwit is echter cruciaal in de veevoeding. Het is de vervoerder van afvalstoffen in het lichaam. Boeren zijn er dus op tegen hieraan mee te werken. De kans op zieke dieren is veel groter. Het geeft weer veel extra administratieve rompslomp. En het effect zal nihil zijn, want eiwitarmere producten hadden ook naar verhouding minder stikstof uit de lucht getrokken. (Kringloop)

Nou willen we helemaal de Bouw niet stopzetten of luchtvaart aan de grond houden, want daar zijn we nu eenmaal naar toe gegroeid. Maar we willen wel aandacht voor de normering van deposito van de natuur gebieden. Waarom moeten die normen wel 20 maal strenger zijn dan in het buitenland Onze natuur ligt er prima bij. Wel met de opmerking dat ook veel (nep) natuur verkwanseld wordt door achterstallig onderhoud.

Albert Altena

Lutten