Coevorden

Weer auto's in een deel van de Friesestraat

Door de redactie

Stichting Centrummanagement Coevorden staat achter het collegebesluit om auto's weer toe te laten in een deel van de Friesestraat in Coevorden.

De Stichting Centrummanagement Coevorden (CMC) heeft afgelopen maanden veel gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente over het plan om auto's weer toe te laten in het noordelijke deel van de Friesestraat. Het bewuste deel van de Friesestraat is de verbindingsroute vanaf het station naar de binnenstad. Van de Markt die het hart van de binnenstad vormt, is het een 'uitloper' richting station waar het al heel lang niet goed gaat. Er staan veel winkelpanden leeg.

De stichting wil graag dat daar wat gaat veranderen. Zij denkt dat door het toelaten van auto's in dat deel van de binnenstad, een ander economisch vestigingsklimaat gaat ontstaan voor (nieuwe) ondernemers. Sommige winkels en ambachtszaken willen graag per auto bereikbaar zijn voor klanten en/of leveranciers. Door het toelaten van auto's en het faciliteren van kort parkeren voor de deur van deze winkels zullen andere ondernemers en ambachtszaken zich hier gaan vestigen, zo verwacht de stichting. Bij de stichting en de gemeente hebben zich al een aantal serieus geïnteresseerde ondernemers gemeld.

Dat het weer toelaten van auto's in dit deel van de Friesestraat door sommige bewoners niet gewenst wordt, begrijpt de stichting. Desondanks ondersteunt CMC het besluit van het college om alleen ten tijde van de winkelopeningstijden de Friesestraat voor auto's op te stellen omdat het in zijn totaliteit bijdraagt aan een aantrekkelijk winkelcentrum.

De stichting begrijpt ook dat enkele ondernemers nadelige invloed van dit besluit zullen ondervinden. Zij wil graag samen met de gemeente deze collega-ondernemers helpen bij het zoeken naar een acceptabele oplossing.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer H.C.K. Dechesne, centrummanager van de Stichting Centrummanagement Coevorden (06-22204328/ h.dechesne@weusthuis.nl).