Hardenberg

Week van Gebed voor de eenheid in Lutten

Door de redactie

Op zondag 27 januari is er in de Kruiskerk (Gereformeerde kerk) te Lutten een oecumenische dienst in het kader van de 'Week voor Gebed van de eenheid'. Het thema van deze dienst is 'Recht voor ogen'. De dienst begint om 10.00 uur en pastor Butti en dominee Post zullen voorgaan.

Dit jaar werd het materiaal voor de 'Week van Gebed voor de eenheid' voorbereid door de christenen in Indonesië. Het bijzondere is dat wereldwijd op deze dag, in christelijke kerken, dit materiaal in de kerkdiensten zal worden gebruikt, zo ook bij de dienst in Lutten. Tijdens deze dienst is er ook Kindernevendienst en er is oppas voor de kleintjes. De collecte is bestemd voor aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij 't Olde Schoeltie in Oud Lutten. Na de dienst is er gelegenheid om samen na te praten over de dienst met een kop koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.