Hardenberg

Week van Gebed voor de Eenheid

Door de redactie

Op zondag 19 januari, om 10.00 uur, is er in de R.K. kerk Sint Alphonsus de Liguori, te Slagharen een oecumenische dienst in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid. Het thema van deze dienst is: Buitengewoon.

Het materiaal voor deze Week van Gebed is voorbereid door kerken op Malta. Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van dit eiland. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten er schipbreuk lijden en zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie Malta bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen. Tijdens de dienst zal er een collecte worden gehouden voor The Ride on Education, dit is een sponsorfietstocht voor onderwijsprojecten wereldwijd. Voor info zie: www.therideoneducation.nl. In deze dienst zullen Pator Butti en dominee Post voorgaan, het koor Cornel zal muzikaal ondersteunen. Het beloofd weer een mooie buitengewoon bijzondere dienst te worden. Na de dienst is er gelegenheid om samen na te praten met een kop koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd en welkom.