Hardenberg

"We passen maatregelen continu aan op de omstandigheden"

Door de redactie

De verspreiding van het Coronavirus en de maatregelen die dat moeten tegengaan, hebben gevolgen voor iedereen in Nederland, maar zeker voor mensen en instellingen in de zorg actief zijn. Saxenburgh Groep heeft daarom al begin maart een intern team geformeerd dat de landelijke ontwikkelingen bespreekt en zo nodig beleidsmaatregelen neemt. Saxenburgh volgt daarbij de maatregelen zoals overheid deze heeft afgekondigd en de adviezen van de brancheverenigingen.

Voor een deel van de maatregelen is Saxenburgh de medewerking nodig van de bezoekers. In de verzorgingshuizen heeft Saxenburgh te maken met kwetsbare ouderen. Daarom vraagt Saxenburgh mensen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts om hun bezoek uit te stellen. Een bezoek aan een ziekenhuis is met dergelijke klachten zelfs helemaal niet toegestaan. Verder worden in het ziekenhuis nog maximaal twee bezoekers per bezoekuur toegestaan, met uitzondering voor bezoek aan de kinder-jeugdafdeling en aan palliatieve patiënten. Bordjes met waarschuwingsteksten voor patiënten/bezoekers staan bij alle ingangen en worden aangepast wanneer nodig. Voor iedereen, zowel bezoekers, patiënten, bewoners en personeel, blijft hand- en hoesthgyiëne belangrijk. Overal in de diverse locaties wordt daar met posters op gewezen.

Geen activiteiten

Alle activiteiten voor cliënten in de ouderenzorg Saxenburgh worden afgelast tot en met 31 maart. Voor medewerkers geldt uiteraard het door de overheid gegeven advies om bij verkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts thuis te blijven. Daarnaast geldt voor hen dat deelname aan werkgerelateerde evenementen, bijeenkomsten of nascholingen niet is toegestaan. Ook worden zij opgeroepen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Continu aanpassen

"Wij zijn volop bezig om alle maatregelen uit te werken op dit moment. Maatregelen zijn erop gericht om de zorg voor onze patiënten en cliënten te garanderen. En wat betreft onze zorgmedewerkers. Wij hebben hen hard nodig, het is dus belangrijk dat zij niet ziek worden. Zo proberen wij samen verdere verspreiding zoveel mogelijk in te dammen en zorg voor patiënten en cliënten Saxenburgh te garanderen. Wij communiceren zoveel mogelijk rechtstreeks met onze cliënten. Daarnaast publiceren wij maatregelen op onze website: www.saxenburgh.nl. Wij passen de maatregelen continu aan op de dan geldende omstandigheden. En daar zijn wij nu druk mee bezig", legt een woordvoerder van Saxenburgh uit.