Ommen

Waterschap verwijdert stenen Vechtoever

Door de redactie

Waterschap Drents Overijsselse Delta verwijdert stenen langs delen van de zuidelijke Vechtoever. Het gaat om een lengte van circa twee kilometer bij landgoed Rechteren en één kilometer bij landgoed Vilsteren. De werkzaamheden zijn op maandag 7 januari van start gegaan en worden naar verwachting in het komende vroege voorjaar afgerond.

unknown

Het verwijderen van de stenen draagt bij aan het stap voor stap omvormen van de Vecht in een veilige en beleefbare half natuurlijke laaglandrivier. Om dit doel te bereiken werken vanuit het programma Ruimte voor de Vecht vele lokale partijen uit Nederland en Duitsland samen. Ook levert het weghalen van de stenen een bijdrage aan gestelde eisen vanuit de Kaderrichtlijn water. Dit is een Europese richtlijn die voorziet in mogelijkheden voor natuurontwikkeling. In het winterbed van de Vecht bij Rechteren wordt een waterpoel gerealiseerd.

Het weghalen van de stenen op deze locaties is niet nadelig voor de waterveiligheid. Het plan is ontstaan in samenwerking met de beide landgoederen.

Duurzaam doen

Met de gemeente Zwolle zijn afspraken gemaakt om het vrijkomende puin toe te passen als fundering voor aan te leggen wegen op het industrieterrein Hessenpoort in Zwolle. Deze manier van werken levert een bijdrage aan het begrip 'circulaire economie': het hergebruik van grondstoffen.