Hardenberg

Waterschap Vechtstromen brengt verkiezingskrant uit

Door de redactie

Op dinsdag 12 maart bezorgt waterschap Vechtstromen een verkiezingskrant. De krant laat zien welke taken het waterschap heeft en wat er te kiezen valt op 20 maart. De negen partijen presenteren zich in de krant aan de kiezer en aan de hand van stellingen spreken de partijen zich uit over wat zij belangrijk vinden. Met de krant wil het waterschap kiezers helpen zich een goed beeld te vormen van de keuzes waar het waterschapsbestuur over gaat en de verschillen tussen de partijen.

De verkiezingskrant wordt op dinsdag 12 maart huis-aan-huis bezorgd in het hele gebied van Vechtstromen. Wie de krant niet heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat er een nee/nee-sticker op de brievenbus zit, kan een digitale versie van de krant vinden op www.vechtstromen.nl/verkiezingen/verkiezingskrant. Het is ook mogelijk de krant toegestuurd te krijgen door contact op te nemen met waterschap Vechtstromen, telefoon 088-2203333, e-mail: info@vechtstromen.nl.

Stemhulp

Om kiezers te helpen zich een goed beeld te vormen van de verschillen tussen partijen, heeft waterschap Vechtstromen een stemhulp ontwikkeld. Door punten te verdelen over vijf belangrijke stellingen geven partijen aan wat zij belangrijk vinden. Stellingen die zij belangrijk vinden geven ze meer punten dan stellingen die ze minder belangrijk vinden. De stemhulp is te vinden op www.vechtstromen.nl/stemhulp.

Twee verkiezingen op 20 maart

Op 20 maart zijn er twee verkiezingen. Naast de waterschapsverkiezingen kunnen kiezers ook naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Meer informatie over de verkiezingen bij waterschap Vechtstromen is te vinden op www.vechtstromen.nl/verkiezingen.