Hardenberg

Wat is Jong Leren Eten?

Door de redactie

Jong Leren Eten is een programma waarin Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 tot en met 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

De directeuren van de Casper Diemerschool (Henk Veurink) en de Koningsbergerschool (Julian Tijhof) hebben dit initiatief gezamenlijk opgepakt en de beschikbare subsidie van het Rijk ontvangen. Het subsidiebedrag gaan zij inzetten om in buurthuis Veur Mekaar in Bergentheim gedurende drie jaar basisschoolleerlingen te leren 'wat is gezond eten'. De kinderen gaan zelf koken en gezamenlijk hun eigen gemaakte maaltijd opeten; ook de ouders zullen bij het kookproces betrokken worden. Veur Mekaar biedt graag de faciliteiten gedurende de maandag- en vrijdagmiddagen gedurende het schooljaar en ziet in deze samenwerking een win/win-situatie. Immers, meer mensen zullen de drempel van Veur Mekaar over komen en het dorpsgevoel zal nóg meer worden versterkt. Afgelopen maandag hebben de beide directeuren het contract met het bestuur van Veur Mekaar ondertekend. V.l.n.r. Henk Veurink, Elze van Praag en Henk Horstra (beiden bestuurders van Veur Mekaar), Julian Tijhof.