Twenterand

Wat is een levensboek?

Door de redactie

Het Alzheimer Café Twenterand houdt op woensdag 27 maart een thema-avond met als onderwerp: Wat is een levensboek? Deze avond wordt verzorgd door Mirjam Valk met moeder Adri Mensink. Het Alzheimer Café vindt plaats in de Baalderborg Tijehof aan de Tye 1 in Den Ham en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Een levensboek is een zeer persoonlijk geschiedenisboek; een levensverhaal met foto's, opmerkingen, gedichten, liederen, geboortekaartjes, voedselbonnen uit de oorlog en rouw- en trouwkaarten, kortom met informatie over hoe iemand over bepaalde zaken, zoals geloven of levensbeschouwing denkt. Een levensboek is een verlengstuk van iemands geheugen. Een verzameling van dierbare en waardevolle herinneringen, die je helpen terug te blikken op je leven.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden in gemeente Twenterand. De continue zorgbehoefte kan de dagelijkse verzorging van de partner met dementie heel zwaar maken. Tijdens de themabijeenkomsten van het Alzheimer Café kunnen mantelzorgers hun ervaringen delen. 'Het uitwisselen van ervaringen werkt stimulerend en inspirerend', aldus een mantelzorger. Alle denkbare combinaties van paren, zoals ouder-kind, vriendin-vriendin, buurvrouw-buurvrouw of anders zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Stroot van Evenmens Twenterand via astroot@evenmens.nl of 0546-898372. Zie ook www.evenmens.nl.