Hardenberg

Waarom de boeren boos zijn!

Door de redactie

Wij merken dat er veel sympathie is voor ons boeren, maar vaak komt ook de vraag naar boven. Waarom zijn ze boos?

Laten we beginnen door te zeggen dat we echt niet met grof geweld iets wat krom is recht willen buigen. Nee wij willen aandacht en vooral een rechtvaardige behandeling. In de media wordt er veel gesproken over stikstof enz. Maar altijd vanuit een gerichte hoek. Zelfs met de demonstraties, waarbij boeren uitgenodigd waren in de studio's, kwam het alleen maar tot een algemeen praatje met 'kippenvel'. Waar het werkelijk om gaat werd vakkundig omzeild. Zelf heb de ervaring dat ik bijna elke week een ingezonden brief stuur naar ons dagblad met onze visie op het geheel. Ik krijg altijd netjes een ontvangst bericht van goede orde. Maar het wordt nooit geplaatst. Dus bij deze.

Ecologen hoeven maar te roepen dat de natuur achteruit holt en dit wordt dan maar klakkeloos overgenomen als haast een religie. Maar is dit zo?

Gelukkig hebben we tegenwoordig Social Media. Iets wat ik in principe verafschuw. Maar nu komen ons wel via dit medium heel andere geluiden ten gehore. Daarin zeggen ook veel wetenschappers dat het allemaal wel meevalt. Er verdwijnt wel eens wat, maar komt er ook iets anders voor terug en veel zgn. verdwenen plantjes zijn er nooit geweest. Ook wij boeren houden van de natuur en zien geen achteruitgang. Wel dat nu na een paar zeer droge jaren verdroogde heide plaats maakt voor een sterker gras, maar dat is normaal. Ook kennen wij het historisch besef dat vroeger, toen er nog geen kunstmest was, onze verschaalde landbouw gronden bemest werden met stikstof rijke afgeplagde heide en keutels van schapen die 's nachts opgevangen werden in de schaapskooien. Dus is stikstof opname door de natuur helemaal niet zo vreemd. Lucht bestaat zelf al voor 80% uit stikstof. Men moet onze kleinschalige natuur dus gewoon onderhouden! Zoals gezegd vinden wij boeren natuur ook geweldig, maar de beperkingen die wij opgelegd krijgen voor het behoud, gebaseerd op aannames, kunnen wij niet mee 'boeren'.

Dus de grote vraag. Wat komt er in de natuur terecht van onze veehouderij uitstoot?

Het onderzoek bureau RIVM doet hier zeer geheimzinnig over en spreekt zelf van fout marges tot 70%. Daar kun je toch geen beleid mee maken? Er is gedemonstreerd bij hen om de cijfers openbaar te maken. De rechter moest er zelfs aan te pas komen. Maar nu nog is het niet volledig. Dit maakt hen zeer verdacht op gemanipuleer van cijfers. Wij hebben in deze het Mesdagfonds opgericht en de eerste beoordeling is dat stikstof vooral neerkomt in de directe omgeving van een boerderij, dus maar weinig in de natuur. Het echte bewijs moet door nauwkeurigheid nog een poosje op zich laten wachten. In de media ziet men de landbouw echter met 46% stikstofuitstoot als de grootste vervuiler. Dieren kunnen helemaal geen stikstof maken, het reproduceert. Gewassen nemen stikstof op en via de koe komt het weer bij de gewassen. Zo is het ook met CO2 en methaan. Per saldo neemt landbouw zelfs meer stikstof e.d. op, want ook uitstoot van industrie en vervoer komt op ons land terecht. Ons land zou hetzelfde kunnen opnemen met minder vee. Maar moeten wij voor anderen het probleem oplossen? Daarnaast zal onze productie overgenomen worden door andere landen waar de zgn. Foot-print veel slechter is. En de wind zal alles weer vermengen.

Waarom het vertrouwen in het Ministerie weg is!

We weten allemaal nog wel dat er een melkquotum was. Deze werd afgeschaft omdat de prijs toch gemaakt werd op de wereldmarkt. Wat wij als boer niet wisten is dat er in de vorige eeuw een Europese afspraak gemaakt was over een Melkvee Fosfaatplafond. De regering had in vroeg stadium hierop moeten inspelen, maar ze lieten het op zijn beloop. Boeren die hierdoor in de problemen kwamen kregen van de rechter te horen dat ze het konden weten! Eigenlijk niemand wist van het bestaan van het plafond. Tjeerd de Groot, die nu roept dat de veestapel gehalveerd moet worden, maar toen als voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie, liet optekenen dat 20% uitbreiding mogelijk moest zijn. De zuivel riep dat ze voorbereid waren op veel meer melkproductie. Banken gaven fiat op leningen. Onze belangorganisatie LTO sprak zelfs van 'Bevrijdingsdag'. Toen het los ging op 1 april 2015 was binnen de kortste keren de limiet van het fosfaatplafond overschreden. Er moest een fosfaatreductieplan komen. Ook boeren die part nog deel hadden aan de meer productie moesten 8.3% inleveren. "Hoe zaait men kwaad bloed!" We kregen fosfaatrechten. Echter kregen ook vleesveehouders deze. Die hadden ze echter helemaal niet nodig en gingen deze verkopen. Het kon dus niet meer teruggedraaid worden, maar door deze grote blunder kon het plafond weer overschreden worden. Dus maar weer een afroming, "Hoe zaait men kwaad bloed!"

Toen kwam de tweeling affaire. Duizenden boerenbedrijven kwamen op slot te zitten en werden als fraudeurs aangemerkt. Het was een storm in een glas water. Het bleek te gaan om een data fout in het I&R systeem bij het ministerie zelf. Er kwam zelfs nog geen sorry van het ministerie. "Hoe zaait men kwaad bloed!" U begrijpt dat alle vertrouwen in het Ministerie van Landbouw weggevaagd is.

Beschuldigingen in de media

Zo zouden er bossen gekapt worden voor de soja teelt voor de dieren. De werkelijkheid is dat soja geteeld wordt voor humane voeding. Er zit soja olie in 221 producten. En de uitgeperste sojabonen, het zgn. schroot, wat anders op de vaalt terecht komt, wordt net als veel andere afvalproducten aan dieren gevoederd. Deze leveren er hoogwaardige eiwitvoeding van voor de mens. Zou dit niet plaats vinden dan zouden er nog meer bossen gekapt moeten worden voor de vegetarische voeding. Waarom moet Nederland het tweede voeding exporterende land zijn van de wereld wordt er gezegd. Echter komt dit vooral door de doorvoerhandel via onze Rotterdamse haven. Er wordt wel 60% van onze landbouw geëxporteerd. Boze tongen zeggen dat daardoor de prijzen niet beter kunnen worden, want alleen met tekorten kun je iets afdwingen. Dat klinkt als de waarheid. Maar je moet verder denken!

Zelfs al zouden we 61% minder produceren, dan nog zou het weinig uitmaken. De inkooporganisaties zijn namelijk allemaal internationaal en kopen gewoon in het land waar dit het goedkoopste is. Duidelijk voorbeeld van wereldhandel zijn wel de goede prijzen voor varkensvlees, nu China door ziekte niet kan produceren. Speciaal producten met een meerprijs wordt ook veel op ingezet. Maar alleen lege schappen in de Super zijn scherprechter en dan komt men erachter dat men veel wil maar toch gaat voor het goedkoopste, wat ook goed is. Waar we wel voor moeten zorgen is dat we ons niet uit de markt prijzen door veel hogere eisen.

Verminderen kan ook helemaal niet

Er werken 600.000 mensen in en voor de landbouw. De helft zou betekenen 300.000 mensen de WW in. In plaats dus van zelf geld verdienen, de hand ophouden. Daarnaast heeft bv Nederland de exportgelden hard nodig om alle importen als olie, auto's elektronica e.d. te betalen. We zouden binnen de kortste keren een failliete Staat worden. Mijn motto is: "Er moet verdient worden om sociaal te kunnen zijn".

Dan de opmerking dat de landbouw veel EU subsidies opstrijkt. Wij hebben liever dat de subsidies direct verdwijnen.

Dit verdient uitleg: De prijs van een product wordt bepaald door vraag en aanbod. De bodemprijs wordt bepaald of het nog uit kan te produceren. Doordat de subsidies verrekend worden in de kostprijs, komt die bodem nog lager te liggen. Subsidies verdwijnen dus in een nog goedkoper voedingspakket voor de consument. Maar de ellende is dat je als individuele boer wel met die lagere bodemprijzen te maken hebt en dus wel afhankelijk gemaakt wordt van die subsidies. Je moet dus wel als een schoothondje aan alle voorwaarden voldoen. Subsidies zijn we dus liever kwijt dan rijk.

Er wordt gesteld dat de landbouw zeer ineffectief is omdat maar 30% omgezet wordt in menselijke voeding. Nee, juist 70% is van grote waarde, want dat is mest. Zonder mest groeit er niets en 30% kun je afval noemen omdat het via de mens in het riool komt waar het onbruikbaar wordt door alle chemische middelen en medicijn resten.

Mest teveel?

Het is zelfs zo dat als wij onze gewassen naar behoefte mogen bemesten we zelfs een tekort hebben. We mogen maar beperkt dierlijke mest op het land brengen en daarnaast nog kunstmest strooien. Absurd natuurlijk. Wel kan gesteld worden dat er plaatselijk teveel geproduceerd wordt, waardoor veel transport moet plaats vinden.

Veel waterverbruik voor elke kilo vlees is ook zo'n item

Mensen de stad krijgen het verzoek niet teveel in hun tuin te bestraten, zodat bij hevige regenval het water ergens kan wegzakken en straten niet onder water komen te staan. Wij boeren hebben veel absorberend land wat overstromingen voorkomt. Maar bij ons noemen ze het waterverbruik.

Wij boeren zien ons graag omringd met weidevogels

Maar predatie elimineert deze weidevogels. We laten nesten opzoeken, wat nu zelfs met drones kan. Maar voordat ze uitkomen zijn ze al verdwenen. Ooievaars, kraaien, buizerds, vossen, dassen, marters, katten en ga zo maar door, zijn er in overvloed. Waar denk u waar deze dieren van leven? Het evenwicht is totaal zoek! Maar de boer krijgt de schuld, want die beheerd zijn land verkeerd!

Daarnaast vraag je je af of mensen nog wel nadenken

Men demonstreert tegen de uitstoot van bedrijven. Realiseert men zich wel dat wij allemaal de opdrachtgever zijn van die industrie? Wij willen immers huizen hebben, verwarmen het, een wegennet, vervoersmiddelen, we kopen kleding en maken gebruik van alle luxe. Ook denken mensen die elektrisch rijden goed bezig te zijn. Zolang we geen 100% groene stroom hebben is het gewoon een verplaatsing van vervuiling naar de energie bedrijven. Leuk voor in een vervuilde stad, maar geen oplossing. Gewoon een verkoop truc van de elektrische auto verkopers.

Waar we ons ook verschrikkelijk aan storen is dat er ster spotjes te zien zijn tegen de veehouderij.

Ze laten zelfs filmpjes zien vanaf de andere kant van de wereld, waar een eenzame boer door een hersenaandoening niet meer wist wat ie deed. Ook wij boeren gruwelen daar van. Ze doen echter voorkomen alsof het overal zo is. Zo worden er uitspraken gedaan dat onze stallen concentratiekampen zijn en wij boeren kampbeulen. Natuurlijk mogen (moeten) mistanden aangepakt worden, maar zie het niet als de standaard. Als ergens in een tehuis een slechte zorg is, is dat toch ook geen maatstaf voor de hele Zorg. Anti veehouderij groeperingen, die totaal geen kennis hebben van het reilen en zeilen op de boerderij, worden nota bene financieel ondersteunt door de Postcode Loterij, wat een Staats gebeuren is. Wat mensen willen eten moet iedereen zelf weten. Van de vleeseters mag het dier tenminste nog geboren worden. Ze worden over het algemeen vertroeteld, want waar een boer niet goed voor zijn dieren zorgt, zorgt deze ook niet voor de boer. Daarnaast is er grote zorg dat deze dieren zonder stress en angst aan hun einde komen.

Gewasbeschermingsmiddelen wil men ook helemaal weg hebben. Er wordt echt wel met beleid gewerkt hoor!

Hier kan ik kort over zijn: Mensen laten zich inenten en gebruiken medicijnen, om gezond te blijven. Hier snapt men het dus wel. Wij bekritiseren helemaal niet dat er een klimaat verandering kan plaats vinden. Maar veehouderij is hier niet debet aan. Het is gewoon een neutrale onmisbare schakel. Het leven op aarde is mogelijk doordat er veel CO2 en stikstof opgeslagen werd in de aardbodem. Door dit allemaal weer terug te halen in de atmosfeer, kan dit echt wel van invloed zijn op het klimaat. Echter alleen iemand die met blote handen een plaggen hutje bouwt op de hei en zich voedt en kleed uit de natuur heeft recht van spreken. Dus niemand. Schone energie is er nodig. Waterkracht, zon en wind is er genoeg en mogelijk ook kernenergie met waterstof. Oppompen van olie en gas of afgraven van steenkolen is voor nu nog goedkoper, maar of het zo door kan gaan is de vraag.

Albert Altena de Haarweg 2a Lutten.