Hardenberg

Waar wilt u graag een plukveldje zien?

Door de redactie

De gemeente Hardenberg vraagt inwoners om plekken in de gemeente aan te dragen die geschikt zijn voor zogenaamde 'plukveldjes'. Dit zijn stukken gazon die worden ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen en kruidachtige planten. Deze plukveldjes maken het openbaar groen in de gemeente aantrekkelijker. Zodra de bloemen in de plukveldjes in bloei zijn, mogen buurtbewoners de bloemen plukken om er een mooi veldboeket van te maken.

Plukveldjes zijn vanwege de grote variatie aan plantensoorten een rijke bron van nectar voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook is het een voedselbron voor allerlei

bodemdiertjes die zorgen voor een gezonde bodem. Allerlei vogels en kleine zoogdieren (zoals egels) komen daar weer op af. Wethouder Gitta Luiten: "In 25 jaar

tijd zijn 75 procent van de insecten verdwenen. Deze ontwikkeling moeten we stoppen. De gemeente draagt in het beheer van het openbaar groen bij aan behoud en

herstel door in te zetten op insectenvriendelijk beheer. De plukveldjes dragen hier ook aan bij, omdat deze veldjes insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen

bieden. Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen mee gaan doen door locaties voor plukveldjes aan te dragen!"

Bloemmengsels

De gemeente maakt de plukveldjes halverwege maart gereed voor inzaaien. Met het inzaaien wordt gebruik gemaakt van éénjarig en meerjarige bloemmengsels. In het mengsel zitten meer dan 25 verschillende bloemsoorten, waaronder margrieten en klaprozen. De bloeiperiode is van juni tot en met september.

Wilt u een plek aandragen?

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en om plekken in het openbaar groen aan te dragen die geschikt zijn voor het inzaaien van een plukveldje. Het gaat om

plekken waar nu gazon ligt (gras dat regelmatig gemaaid wordt). Het veldje mag minimaal 100 m2 en maximaal 1000 m2 groot zijn. Het aandragen van een plukveldje

kan tot uiterlijk 15 maart, via www.hardenberg.nl/plukveldjes.

Cadeautje: een zakje met bloemzaden

Iedere inwoner die een plek aandraagt via de website krijgt een cadeautje: een gratis zakje met bloemzaden. Deze zaadjes kunt u gebruiken om uw eigen tuin

een fijne omgeving te maken voor bijen, vlinders en andere insecten.