Hardenberg

VVD pleit voor uitstel belastingen

Door de redactie

VVD Hardenberg pleit er bij het college van B&W voor om ondernemers uitstel van gemeentelijke belastingen te verlenen, zolang zij vanwege de coronacrisis hun zaak gesloten moeten houden. Zo moet voorkomen worden dat gezonde bedrijven omvallen.

In een brief met schriftelijke vragen aan het college wijst de VVD-fractie erop dat onlangs de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen bij de ondernemers op de mat zijn gevallen. Tegelijkertijd hebben veel ondernemers de deuren moeten sluiten of reserveringen geannuleerd zien worden, waardoor zij momenteel geen inkomsten meer hebben. Daardoor worden zij nu geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen. De VVD wijst erop dat ondernemers bij de belastingdienst onder omstandigheden uitstel van BTW en andere belastingen kunnen krijgen en merkt op dat het ondernemers enorm zou helpen als zij ook uitstel van gemeentelijke belastingen zouden kunnen krijgen.

De VVD wil daarom van het college weten of dat zicht heeft op het aantal ondernemers dat vanwege de maatregelen tegen het coronavirus in liquiditeitsproblemen komt en of de gemeente bereid is om hen uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen totdat de situatie genormaliseerd is. Ook vraagt de VVD-fractie welke andere maatregelen de gemeente zou kunnen treffen om ondernemers te helpen of te ondersteunen in deze uitzonderlijke situatie.