Hardenberg

Vrijwillige kavelruil in Hardenberg op stoom

Door de redactie

Het vrijwillige kavelruilproject in Hardenberg heeft de eerste successen geboekt. Met vijftien grondeigenaren is een ruiling tot stand gekomen en eind december zijn bij Vechtstede Notarissen de aktes gepasseerd. In totaal is er 45 hectare geruild. Daarmee is al de helft van de doelstelling bereikt. Een resultaat waar de kavelruilcoördinator van Stimuland en kavelruilcommissie trots op zijn. Nieuwe ruilingen zijn nog mogelijk tot eind dit jaar.

De kavelruil speelt zich af in een gebied van circa 4.400 hectare ten noorden van Hardenberg (tussen Hardenberg–Gramsbergen–De Krim en Lutten). Het betreft een vrijwillig kavelruilproces. Dat betekent dat de grondeigenaren zelf grotendeels het succes van de kavelruil bepalen. Via gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken krijgen alle grondeigenaren in het gebied de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Vervolgens is er gezamenlijk gepuzzeld aan ruilplannen die de verkaveling voor de agrariërs in het gebied verbeteren. Zo werken we samen aan grotere huis- en veldkavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid.

Het kavelruilproject wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014–2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds en deels van de provincie Overijssel en gemeente Hardenberg.

Kansen

Kavelruilbegeleider Seine Grefelman van Stimuland: "In het gebied liggen nog voldoende kansen. Het financiële voordeel van vrijwillig kavelruilen spreekt boekdelen: 200 tot 400 euro per geruilde hectare per jaar. Daar kan iedereen van profiteren". Heeft u nog geen contact gehad met Seine, of ziet u nog mogelijkheden voor ruilingen, neem dan contact met hem op via 06-1348 8687 of sgrefelman@stimuland.nl.

Stimuland en kavelruil

Stimuland is inmiddels bij circa twintig grootschalige kavelruilprojecten betrokken. Naast grootschalige ruilprojecten helpt Stimuland ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. De kavelruilcoördinatoren van Stimuland krijgen door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken. Wilt u meer weten over wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van kavelruil? Neem dan contact op met Harry Roetert via info@stimuland.nl of 0529-478180.