Hardenberg

Vrijheid, Liberalisme

Door de redactie

Afgelopen week is in Normandië herdacht dat het 75 jaar geleden is dat het begin van de bevrijding werd in gezet op D-day. Met het brengen van grote offers zal de vrijheid langzaam maar zeker vanaf de stranden worden bevochten en zou zich langzaam verspreiden over Europa waarbij onze vrijheid hier in Nederland zal worden bereikt in april en mei het volgende jaar. Wij zullen dan ook hier in Twenterand volgend jaar rond Bevrijdingsdag gaan vieren dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven in Nederland.

Vrijheid is ook een van de basisprincipes waarop het liberalisme is gestoeld. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in vrijheid kan ontplooien en ontwikkelen zonder dat hij of zij hierin wordt gehinderd. Voor ons allemaal is het belangrijk dat je dezelfde kansen krijgt en je kunt ontwikkelen tot je eigen persoonlijke identiteit die je uiteindelijk wilt worden. Hiervoor is het nodig dat je de vrijheid geniet om dit te kunnen doen en niet door anderen hierin wordt gehinderd of wordt veroordeeld. Dat wil niet zeggen dat iedereen het met jou keuzes eens hoeft te zijn of dat iedereen jou keuzes gelijk waardeert. We hoeven niet allemaal hetzelfde te vinden of te doen. Wel is het belangrijk dat we elkaar de ruimte en vrijheid geven en gunnen om ons te ontplooien zoals we willen. Wanneer we elkaar die ruimte gunnen hoeven we elkaar ook niet te hinderen of te storen in andere opvattingen. Ieder in zijn of haar waarde laten is essentieel.

Dat geldt niet alleen voor individuen maar ook voor verenigingen, bedrijven en allerlei andere al of niet maatschappelijke organisaties. Om je goed te kunnen ontwikkelen is het ook voor bedrijven nodig om een vrij speelveld te hebben. Ondernemers moeten kunnen ondernemen zoals zij denken dat nodig is zolang het binnen de wet geoorloofd is. Daarom is de VVD ook niet tegen de koopzondag. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of ze al of niet op enkele zondagen in het jaar open willen gaan. Voor Vroomshoop is concurrentie een belangrijke motivatie om dit te doen. Omliggende gemeenten hebben al langer enkele koopzondagen en wij vinden dat onze ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of ze dit ook willen of niet. Dit zal de zondagsrust niet verstoren aangezien er rekening met elkaar zal worden gehouden rond kerkdiensten. Wanneer ondernemers open gaan zal dit op de zondagmiddag zijn wanneer kerkgangers allang weer thuis achter de koffie zitten. We hoeven elkaar dus niet inde weg te zitten. Het is geven en nemen en elkaar de ruimte gunnen om te doen wat we graag willen doen. Iedereen in zijn of haar eigen waarde laten en begrip opbrengen voor ieders ontwikkeling is een uitgangspunt.

Wanneer u dit leest zijn net de raadsdebatten van dinsdag achter de rug. Op dit moment waarop ik dit schrijf moeten ze nog gaan plaatsvinden. De VVD heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad tot consensus komt waarin alle partijen zich moeten kunnen vinden. Mits je een beetje begrip opbrengt voor elkaar. Wij zijn voorstander van het vrijgeven van de zondagen. We vinden het eigenlijk niet meer van deze tijd dat je als ondernemerscollectief een aparte vergunning moet aanvragen voor een koopzondag. Omliggende gemeenten zijn hier ook al vrij ver in. In onze omgeving zullen ondernemers ook geen voorstander zijn van elke zondag open maar wel van enkele per jaar. De VVD vindt dat ze hier zelf keuzes in moeten kunnen maken en de vrijheid moeten hebben om dit ook te doen. Dat is de reden waarom de VVD dit heeft geagendeerd in de gemeenteraad.

VVD Twenterand

Erik Kobes