Hardenberg

Vragen over verkeersveiligheid voetgangers

Door de redactie

De fractie van het CDA uit Hardenberg wil graag een onveilige situatie onder de aandacht brengen bij het college van B en W van de gemeente Hardenberg.

Onlangs is een voetpad met een bruggetje gerealiseerd naast de Schapenweg in Bergentheim. Dit voetpad is onverhard. Van inwoners en omwonenden uit Bergentheim heeft de CDA vernomen dat dit leidt tot onveilige situaties. Voor rolstoelgebruikers, mensen met wandelwagens en mensen die moeilijk ter been zijn, is het daarom niet mogelijk dit pad te gebruiken. Het CDA zou graag zien dat dit pad begaanbaar wordt voor al onze inwoners. CDA vraagt aan het college of zij op de hoogte zijn van deze onveilige situatie en of het college bereidt is werkzaaheden aan dit pad te laten verrichten.