Hardenberg

Vragen over verkeersdruk N341

Door de redactie

PvdA-GroenLinks Twenterand vraagt aandacht voor de sterk toegenomen verkeersdruk op de N341, tussen de afslag van de N36 in Westerhaar en Kloosterhaar. Vooral het vele vrachtverkeer leidt tot overlast in Kloosterhaar en Westerhaar. De fractie pleit voor maatregelen, in overleg met de gemeente Hardenberg.

De fractie van PvdA-GroenLinks merkt op dat er in de raad (terecht) veel aandacht is voor de N36, die vanwege de groeiende verkeersdruk en regelmatig voorkomende ongelukken vraagt om aandacht om het veiliger te maken. Nu vraagt de fractie aandacht voor de N341 die ook te maken heeft met een sterk groeiende verkeersintensiteit. Vooral vrachtverkeer blijkt steeds meer gebruik te maken van deze weg omdat zij kiezen voor een kortere route naar bedrijventerreinen in Hardenberg, in plaats van de N36 te volgen naar de Witte Paal en vanaf daar naar Hardenberg te rijden. Dit heeft tot gevolg dat er onevenredig veel zwaar vrachtverkeer rijdt over de N341 vanaf Westerhaar en midden door Kloosterhaar (ook voor een gedeelte nog Twenterand). Hierdoor wordt het dorp Kloosterhaar zwaar belast met vrachtverkeer dat hier naar mening van de PvdA-GroenLinks niet hoort te zijn.

Maatregelen

PvdA-GroenLinks vraagt het college van Twenterand of zij op de hoogte is van het feit dat er zoveel zwaar vrachtverkeer gebruik maakt van deze kortere route naar Hardenberg in plaats van de N36 te volgen, zoals het bedoeld is. Ook wil de fractie weten of het college ook vindt dat de aanwonenden van de N341, in het bijzonder de inwoners van Kloosterhaar, hierdoor onevenredig zwaar belast worden. Tot slot vraagt PvdA-GroenLinks of het college mogelijkheden ziet om maatregelen te nemen waardoor de verkeersdrukte afneemt en de leefbaarheid toeneemt en of het college bereid is om hierover te overleggen met de gemeente Hardenberg.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer