Hardenberg

Vragen over verdwenen bomen

Door de redactie

De fractie van 50PLUS Hardenberg heeft het college vragen gesteld over bomen die zijn gekapt, maar (nog) niet zijn vervangen. De partij vreest voor de natuur in deze gemeente.

"Overal binnen de gemeente worden momenteel door de medewerkers van de buitendienst van de

gemeente Hardenberg bomen gesnoeid, maar ook gekapt", constateert 50PLUS. "Bomen die worden gekapt zijn vaak in slechte staat of dreigen om te vallen tijdens een hevige storm. Echter op deze lege plaatsen worden geen nieuwe bomen geplant. Dat baart 50PLUS Hardenberg ernstige zorgen want hierdoor ontstaat er wel een gatenkaas in de natuur van onze prachtige gemeente".

De vragen die 50PLUS Hardenberg hierover heeft zijn: Wat is de reden dat er op opengevallen plekken geen nieuwe bomen worden geplant? Is het College bereid hiervoor een plan van aanpak op te stellen en dit plan ook te delen met onze inwoners? De inwoners zijn dan ook op de hoogte op welke manier de open plekken worden ingevuld. Zo ja, op welk termijn denkt het college hierover een plan te kunnen presenteren? Zo nee, wat is hier de reden van?