Hardenberg

Vragen over toekomst Soweco

Door de redactie

De fractie van de PvdA en GroenLinks in de gemeente Twenterand maken zich zorgen over de sociale werkvoorziening in Twenterand nu zes gemeenten, waaronder Twenterand, de samenwerking met Soweco opzeggen. De PvdA/GroenLinks-fractie maakt zich hier grote zorgen over en wil de raadsbrief op 11 juni agenderen voor het raadsdebat. Om een goede voorbereiding op dit debat mogelijk te maken verzoeken zij het College om onderstaande vragen voor 5 juni te beantwoorden.

1. Waarom is géén vervolg gegeven aan het besluit van twee jaar geleden om Soweco door te ontwikkelen als maatschappelijke onderneming en op basis hiervan eind 2020 te evalueren, waarom deze koerswijziging?

2. Hoe beoordeelt het college van Twenterand deze wijzing van koers en waarom is het college hiermee akkoord gegaan? Temeer daar gemeente Twenterand tot nu toe altijd positief was over Soweco en altijd Soweco heeft gesteund en Soweco de prestaties ook financieel waarmaakt?

3. De wethouder van Abbema geeft in het tv interview in RTV Oost aan dat de koerswijziging is ingezet vanwege de tekorten op het sociale domein. Hoe verhoudt zich dat tot het onderzoek, dat helemaal niet ingaat/onderzoekt hoe er vergeleken bij de huidige sitatie betere financiële resultaten gehaald kunnen worden?

4. Wanneer en op welk moment is de afweging gemaakt in het DB tot het gaan onderzoeken van de toekomst en doorontwikkeling van Soweco? Graag ontvangen wij een tijdspad waarin wordt aangegeven wanneer wat is besloten en op welke moment opdrachten tot onderzoek te starten. In dat tijdpad graag

5. Op welke manier hebben de RVC de OR invloed kunnen uitoefenen of zijn ze sparringpartner geweest van het bestuur?

Bij de raadsbrief verwijst u naar het rapport van IROKO. Dit gaat over de nadere uitwerking / onderzoek om te komen tot een gedragen voorkeursscenario. Welk besluit heeft ten grondslag gelegen tot het uitwerken van een vervolg onderzoek van de verschillende scenario's?

6. Is dit besluit gedeeld met de RVC en de ondernemingsraad en wat is de reactie geweest van de RVC en de ondernemingsraad?

Graag ontvangen wij alle onderliggende stukken en correspondentie van RvC en de ondernemingsraad met het DB.

7. Wat is de opdrachtformulering geweest voor het onderzoek? Graag ontvangen wij deze opdrachtformulering en de onderbouwing waarom deze opdrachtformulering is gekozen in relatie met het tekort op het sociale domein.

8. Klopt het dat in de opdrachtformulering in de uit te werken scenario's vergelijking met de huidige situatie ontbreekt? Is dit niet gevraagd en waarom niet?

9. Er wordt gesproken over baangarantie, maar is er ook werkgarantie? En voor hoeveel van de ruim 2.100 mensen? Klopt dat dit alleen voor de wsw populatie van 1150 telt? Hoe zit dat met de andere doelgroepen, de wajongers, nuggers enz...?

10. Afgelopen jaar heeft van minister Engelshoven een brief gestuurd waarin ze gemeenten oproept de SW bedrijven niet te ontmantelen maar ze juist te versterken vanwege hun unieke expertise, hoe verklaart u uw handelen afgezet tegen deze oproep?