Twenterand

Vragen over kosten Zonnepark Oosterweilanden

Door de redactie

De PVV heeft op 15 juni schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen voor de gemeente Twenterand nadat bekend is geworden dat het Zonnepark Oosterweilanden een aantal maanden vertraging heeft opgelopen. Op 25 juli zijn de vragen beantwoord door het college van B&W. Naar aanleiding van de beantwoording had de PVV nog een paar aanvullende vragen én nieuwe vragen.

Op zaterdag 31 augustus is het Zonnepark volledig operationeel geworden en wekt stroom op. De officiële opening is op 4 oktober. De geschatte opbrengst is per jaar en niet per 3 maanden. Het Zonnepark wekt voldoende energie op voor 3300 huishoudens. Zonnepark Oosterweilanden b.v. is de stroomproducent en levert de stroom aan een energieleverancier voor particulieren en bedrijven. Het Zonnepark Oosterweilanden verkoopt de stroom dus niet aan particulieren of bedrijven. Het Zonnepark Oosterweilanden b.v. producent van stroom. De opgewekte stroom wordt verkocht aan energieleverancier Van de Bron die vervolgens de stroom aan bedrijven en particulieren verkoopt. De energieleverancier Van de Bron moet vanuit zijn verantwoordelijkheid voor stroomlevering een back up hebben.

Het Zonnepark Oosterweilanden zal met enige regelmaat nieuwsbrieven publiceren waar in het gegenereerd aantal KW / MW wordt vermeld (https://simsite.twenterand.nl/duurzaamtwenterand/zonneparkoosterweilanden_47666/item/nieuwsbrieven_58060.html ). Op het park zelf komt een scherm waar voor belangstellenden dezelfde informatie ook per dag wordt verstrekt. Er zijn geen huishoudens aangesloten op het Zonnepark Oosterweilanden. De jaarrekening van Zonnepark Oosterweilanden b.v. is in principe openbaar. De doorbelasting heeft plaatsgevonden op het moment dat de B.V. door Overmorgen is overgedragen aan de gemeente. Deze kosten zijn betaald door de B.V. op het moment dat de financiering was geregeld. De kosten voor inzet van het personeel en huur van kantoorruimte

worden doorbelast aan Zonnepark Oosterweilanden B.V. alle bedragen worden betaald door de B.V. en zijn er geen kosten voor de gemeente. De gemeente is geen partij in deze, het is een overeenkomst tussen het Zonnepark Oosterweilanden b.v. en de aannemer. In 2019 is het Zonnepark operationeel. Vanaf 2020 zal het park winstgevend zijn welke als dividend in 2021 aan de gemeente zal worden betaald. Hiermee is in de Kadernota 2020 rekening gehouden. De operationele kosten als personeelslasten, erfpacht e.d. worden jaarlijks door de gemeente in rekening gebracht. Dit heeft dus geen consequenties voor andere taken. De waarde van de grond is op basis van BBV-voorschriften in 2016 teruggebracht naar agrarische waarde. Deze is destijds vastgesteld na raadpleging van een taxateur, gespecialiseerd in agrarische grond. Zonnepark Oosterweilanden betaald een marktconforme vergoeding die (ca.drie keer) hoger ligt dan een vergoeding voor gebruik als agrarische grond. Er heeft een onafhankelijke toets plaatsgevonden waarbij geconcludeerd is dat er geen sprake is van staatssteun.