Hardenberg

Vragen over gevolgen PAS-uitspraak

Door de redactie

De CDA-fractie in Hardenberg maakt zich zorgen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Naast de gevolgen voor het wel of niet kunnen verstrekken van vergunningen, vreest het CDA onder meer financiële gevolgen voor de gemeente Hardenberg. De partij vraagt het college om duidelijkheid.

Het CDA wil onder meer weten in hoeverre natuurontwikkelingen buiten de Natura2000 gebieden hebben bijgedragen aan het vraagstuk rondom de stikstofdepositie en in hoeverre nieuw aan te leggen natuurgebieden kunnen bijdragen aan een gebalanceerde uitstoot van stikstof. Ook vermoedt het CDA dat de gemeente een rol kan spelen bij het 'extern salderen' (extra stikstofuitstoot bij één bedrijf compenseren door elders stikstofuitstoot te verminderen ¿ redactie). Het CDA vraagt daarom aan het college of dat bereid is te onderzoeken of een gemeentelijke stikstofbank tot de mogelijkheden behoort. De fractie maakt zich bovendien zorgen over de mogelijke geldstromen die gaan ontstaan bij het salderen en vraagt zich af hoe het college hier tegenaan kijkt.

Naar aanleiding van een artikel in Trouw, waarin ook twijfel wordt gezaaid rondom onherroepelijke vergunningen, vraagt de CDA-fractie of het college kan bevestigen dat onherroepelijke vergunningen niet geraakt worden door de PAS-uitspraak.

Ook vreest het CDA financiële gevolgen van de PAS-uitspraak. Daarom wil de fractie van het college weten of dat in haar financiële positie rekening houdt met wat de fractie omschrijft als: "een verdere onderuitputting door het Rijk (vanwege de stagnatie van projecten)".

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer