Hardenberg

Vragen over data zondagopenstelling

Door de redactie

De VVD-fractie van de gemeente Hardenberg heeft het college vragen gesteld over de wijze waarop de data worden bepaald waarop de winkels op zondag open mogen. De VVD is verbaasd dat het college nog iets te zeggen wil hebben over de data, terwijl ze tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp nog had aangegeven alleen te willen weten welke data werden gekozen door centrummanagement of centrumondernemersverenigingen.

De VVD ziet de gemeente graag als dienend en faciliterend. Daarom heeft de fractie de volgende vragen voor het college: Wij begrijpen dat winkeliers buiten de centrumkern zelf een koopzondag aan kunnen vragen en dat deze in mindering worden gebracht op de tien koopzondagen die horen bij de betreffende kern. Klopt dit? En waarom kiest u voor deze oplossing? Bent u bereid om het buitengebied als aparte kern te zien, zodat tuincentra en bouwmarkten juist die data kunnen kiezen die voor hen belangrijk zijn. En zo nee, waarom niet? Wij hebben vernomen dat het college een besluit wil nemen en dat daarom alle kernen voor 31 maart moeten beslissen op welke zondagen ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot zondagsopenstelling. Waarom kan de keuze voor koopzondagen niet gedurende het jaar plaatsvinden? Het raadsvoorstel maakt een collegebesluit noodzakelijk voor de aanwijzing van een koopzondag, maar waarom kan hiervoor niet een minimaal noodzakelijke termijn worden aangehouden van bijvoorbeeld veertien dagen of een maand?