Hardenberg

Vraagtekens bij middel tegen jeukrups

Door de redactie

GroenLinks Hardenberg maakt zich zorgen over het gebruik van Xentari voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Mensen zouden onbedoeld in aanraking komen met het middel dat ook voor mensen niet helemaal onschuldig is.

De GL-fractie heeft verhalen gehoord over fietsers en wandelaars die het middel op zich krijgen bij het passeren van locaties waar het middel in bomen wordt gespoten. Er zijn zelfs mensen in hun eigen tuin nat geworden van het bestrijdingsmiddel toen dit zonder aankondiging in de bomen werd gespoten. Dat verontrust GL omdat de gebruiksaanwijzing van Xentari vermeldt dat het middel onder meer ernstige oogirritatie kan veroorzaken. De fractie wil daarom van het college weten of dat op de hoogte is van de overlast die inwoners ervaren door het spuiten van bestrijdingsmiddelen en of dat er voor wil zorgen dat het publiek niet in aanraking komt met Xentari.

Ook maakt GroenLinks zich ook zorgen over de biodiversiteit in de gemeente Hardenberg. De partij noemt het schrikbarend dat slechts 1% van de bermen in de gemeente biologisch beheerd worden, terwijl bermen een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. GroenLinks wijst erop dat Xentari weliswaar een biologisch middel is, maar niet ecologisch verantwoord en dat het de biodiversiteit verder verslechtert.

Plastic om bomen

Tot slot merkt GroenLinks op dat er steeds meer huishoudplastic rond bomen is aangebracht, in de veronderstelling dat dit helpt tegen de jeukrups. Volgens het Kennisplatform Eikenprocessierups is dat echter niet het geval. Wel is het schadelijk voor andere insecten die onder het plastic komen te zitten. GroenLinks vraagt het college daarom of de gemeente dit plastic gaat verwijderen en of de gemeente gaat communiceren dat dit niet werkt.