Ommen

VOV start campagnemarathon

Door de redactie

De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) start op 29 maart met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. "Een jaar lang trekken we de wijken en de buurschappen in en schudden we de bewoners wakker. We willen weten wat er beter kan en hen er bewust van maken dat participatie ook echt meepraten, meedoen én meeregeren is", zegt partijvoorzitter Daan Geurs.

"De VOV zie je niet alleen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen", zegt Geurs. "De partij grijpt het momentum aan om met een jaar lang campagne-inzet ook de vijftig procent van de bewoners te bereiken die niet komt opdagen bij die verkiezingen en hen te overtuigen. Daarin alleen al onderscheidt de VOV zich van de landelijke partijen. De VOV is er voor álle bewoners van groot Ommen en hun belang. Het algemeen belang mag niet ondergesneeuwd worden door partijbelang, ego- of achterkamertjespolitiek. Eerlijk, transparant en samen. Dat zijn hierbij wel de sleutelwoorden".

Bij Tante Pos aan de Markt wordt op zaterdag 29 maart het VOV-verkiezingsprogramma bekendgemaakt en er wordt feestgevierd van 16.00 tot 18.00 uur. Sprekers zijn VOV-voorzitter Daan Geurs en fractievoorzitter Gerrit de Jonge. De campagne wordt knallend ingeluid met een dreun op de Kop van Jut en een ludieke competitie op deze attractie. Hapjes ontbreken niet, drank vloeit en iedereen is van harte welkom om te mee te praten en te vieren.

Groei

Geurs: "De VOV is een snel groeiende partij. De focus op een ander, opener politiek klimaat in de gemeente werpt zijn vruchten af. Elke laatste dinsdag van de maand is er politiek café in 'De Herberg' in Ommen, maar na de start de campagnemarathon van 52 weken zullen de bewoners van groot Ommen de VOV op nog vele andere manieren horen, zien en tegenkomen. De VOV gaat lang en breed op pad om de stem van zoveel mogelijk bewoners te horen om van daaruit het meest optimale verkiezingsprogramma te kunnen samenstellen".